Investera för klimatet - fördubbla förädlingen

"Svärmeriet för hyggesfria metoder riskerar faktiskt att torpedera ett hundraårigt arbete med förädling", skriver Per Fornling i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Ett argument för hyggesfritt skogsbruk är att skogen får föryngra sig själv, vilket förstås är en billig lösning. Tyvärr kan det också vara en "döbelnsmedicin" (kuren som botar tillfälligt, men ger negativa biverkningar på längre sikt).

En avgörande nackdel är att man går miste om fördelarna med förädlade plantor. Därmed drabbas både klimatet och plånboken. Svärmeriet för hyggesfria metoder riskerar faktiskt att torpedera ett hundraårigt arbete med förädling precis när det står på tröskeln till jättekliv framåt.

Den bäst förädlade granen växer redan en tredjedel bättre än oförädlad gran. Inom ett par årtionden är det fullt möjligt att ha björk med 50 procent bättre tillväxt. Till det kommer förbättrad kvalité. Inom räckhåll finns träd som är resistenta mot rotröta, törskate och andra angrepp.

Genom att få flera plantor från ett och samma frö (SE-teknik) och genom att identifiera de bästa egenskaperna med hjälp av genetisk selektering går förädlingen betydligt fortare. Det handlar om år i stället för årtionden. Tekniken bygger inte på någon genmanipulation, utan om nya verktyg för att hitta det bästa av det bästa.

Anta nu att exempelvis hälften av den areal som idag planteras ska föryngras naturligt, då halveras också marknaden av förädlade plantor och därmed grunden för fortsatt utveckling.

Det finns anledning att göra precis tvärtom, öka både marknad och resurser. Inte minst för klimatet. Matematiken är ganska enkel. En björk som växer 50 procent bättre binder in 50 procent mer koldioxid.

Det finns två sätt att fånga upp koldioxiden från atmosfären. Träd är en väl beprövad metod. Tekniken att lagra koldioxid i berggrunden (CCS) befinner sig däremot på experimentstadiet och den minsta testanläggning kostar en miljard kronor.

Det kan faktiskt jämföras med att Skogforsk, vilka ansvarar för förädlingen, har en budget på ungefär 20 miljoner kronor om året till förädling. Av detta går ungefär 90 procent till gran och tall. Till lövträden finns bara rännilar, trots en väldig potential. Om vi haft den inställningen till förädling inom jordbruket hade vi svultit ihjäl för länge sedan.

Det är högst rimligt att åtminstone fördubbla anslagen till förädling. Det är en väldigt billig investering för klimatet. Till detta kommer förstås alla andra fördelar med klimatanpassade träd som växer bra och har hög kvalité.

LÄS MER: Dumsnålt att inte satsa fullt på förädling

LÄS MER: Ge budskapet om betald naturvård vingar