Investera i skogsforskning för framtiden

En stark marknad kommer att ge industrin goda vinster. Nu är det viktigt att satsa på forskning och utveckling så att skogens potential utnyttjas fullt ut. Det skriver Knut Persson i veckans ledare.

Byggande i trä, förpackningsmaterial och bioenergi är goda marknader för svensk skogsindustri.
Byggande i trä, förpackningsmaterial och bioenergi är goda marknader för svensk skogsindustri. FOTO: CHRISTER HEDBERG, MOSTPHOTOS, ROLF SEGERSTEDT

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Med ökande produktion och priser står svensk skogsindustri mycket stark. De goda tiderna ger möjlighet att satsa för framtiden.

På i stort sett alla segment, massa, papper och sågade trävaror, ger Skogsindustriernas senaste rapport samma besked. Marknaden är mycket stark och det ger möjlighet att både öka produktionen och höja priserna.

Till viss del är det ett konjunkturfenomen, vi befinner oss just nu på toppen av en högkonjunktur. Om inte skogsindustrin går bra nu kommer den aldrig att göra det.

Men om vi går tillbaka i tiden har det inte saknats varningsklockor. Ganska länge fanns det en rädsla för att skog från snabbväxande plantager i främst Sydamerika skulle bli svår att konkurrera med för svensk massa- och pappersindustri. Sedan befarade man att det papperslösa kontoret och mindre intresse för dagstidningar skulle minska pappersförbrukningen. Och sågade trävaror skulle få svårt att klara konkurrensen med betong, stål och plast i byggena.

Men det har visat sig att efterfrågan på den svenska barrsulfatmassan och papper från den har fortsatt att öka. Det stämmer att digitaliseringen gett färre sidor och lägre upplagor för dagstidningarna. Men samtidigt har förbrukningen av förpackningsmaterial ökat, till stor del tack vare den ökande e-handeln. Och trä har fått en renässans i nybyggnationen.

Sett över en lång tid har industrin också gynnats av att bioenergi vuxit fram som en ny viktig marknad. Biobränslen för eldning är viktigast och fortsätter att växa, men ett nytt växande segment är fordonsbränslen.

Bra efterfrågan och höga priser kommer att ge industrin goda vinster. Hur kan man då använda dem på bästa sätt? En del pengar kommer att gå till skogsägarna via högre virkespriser och en del pengar komma att gå till industrins ägare, alltså aktieägare och den kooperativa industrins medlemmar. Men det är också viktigt att satsa på forskning och utveckling så att skogens stora potential utnyttjas fullt ut. Traditionellt satsar skogsindustrin i förhållande till andra branscher ganska lite på forskning, och nu finns ett tillfälle att ändra på det.

Goda tider ger också möjlighet till stora investeringar. I huvudsak hamnar pengarna i den traditionella massa- och pappersindustrin, men en del pengar går också till nya områden. Södra har till exempel beslutat att satsa drygt 100 miljoner kronor på att producera biodrivmedel vid massabruket i Mönsterås.