Jägare åt upp CDW-smittad ren

En norsk jägare som hade skjutit en vildren hann tillsammans med sin familj ätit upp nästan hela renen. Då fick de fick veta att renen hade CWD.

FOTO: ISTOCK

Jägaren och dennes familj, med tre dötttrar, han äta upp nästan hela renen när de fick beskedet i förra veckan att den hade sjukdomen CWD, Chronic Wasting Disease.

Den norske jägaren Karsten Nordland Fossly hade skjutit renen för ett och ett halv år sedan, i september 2016. Därefter förvarades renen i frysen, där den åts i portioner så att det nu bara finns några kilo kvar.

Andra provet positivt

Renen hade smittats av CDW, som är släkt med galna älg- och galna ko-sjukan. Första beskedet visade inte på CWD, men den baserades på prover från hjärnan. Efter det har myndigheterna även börjat undersöka lymfknutor.

Och vid den senare undersökningen från norska Mattillsynet visade det sig att renen hade CWD, skriver NRK.

– Jag är nog den enda i landet som vet att jag har ätit CWD-kött från Nordfjella, säger Karsten Nordland Fossly till Hallingdolen.

Hos djur kan sjukdomen leda till att proteiner missformas och samlas i hjärnan och andra vävnader. Följden blir viktnedgång, kordinationsproblem och beteendeförändringar. Något vaccin finns inte och hos djur är den dödlig.

Skratta eller gråta?

Han säger sig ha varit arg över att ha fått information om renens sjukdom i ett så sent skede, men säger samtidigt att han inte visste om han skulle skratta eller gråta. Hur människor påverkas av CWD är ännu inte helt utrett. Idag anses det enligt internationella vetenskapliga bedömningar inte finnas stora risker att bli smittad om man äter CWD-smittat kött, men däremot en liten risk. Köttet är inte godkänt som människoföda, utan ska förstöras ifall sjukdomen upptäcks.

LÄS OCKSÅ: Fall av rensjukdomen CWD upptäckta i Norge (Land Skogsbruk)