Överklagan avslås – men vargbeslutet överklagas igen

Beslutet om licensjakt på 22 vargar i mellersta Sverige överklagades till Kammarrätten tidigare i höst. Nu avslår Kammarrätten överklagandet och jakten kan inledas nästa vecka. Men beslutet överklagas ännu en gång.

FOTO: MOSTPHOTOS

I september beslutade Länsstyrelser i Svealand och södra Norrland att 22 vargar i fem revir får skjutas i 2018 års licensjakt.

Svenska rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen anser att 22 vargar är för många medan Svenska Jägarförbundet att 22 vargar är alltför få.

Läs också: Missnöje kring kommande licensjakt på varg

Beslutet om liensjkten överklagades till Förvaltningsrätten i Luleå och Förvaltningsrätten valde då att avslå överklagan.

Kammarrätten avslår också överklagan

Ärendet överklagades också till Kammarrätten i Sundsvall som meddelar att de avslår överklagan.

Kammarätten motiverar avslaget med att inga ändringar i ärendet inkommit.

– För att Kammarrätten ska pröva en sådan här fråga måste det finnas skäl till ändring eller att det är av vikt för rättstillämpningen att vi prövar frågan. Vi har kommit fram till att det inte är sådana frågor i målet som gör att det ska prövas, säger Kammarrättspresident Ylva Johansson till P4 Värmland.

Kan inleda jakten 2 januari

Kammarrättens beslut att nu godkänna jakten innebär att 22 vargar får skjutas mellan den 2 januari till den 15 februari nästa år i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län.

Men Svenska rovdjursföreningen meddelar i dag att de överklagar ärendet på nytt, denna gång till Högsta förvaltningsdomstolen för att få stopp på jakten.

Tilldelningen mellan länen:

Värmland - sex individer

Örebro - två individer

Dalarna - sex indivder

Gävleborg - två individer

Västmanland - sex individer

Läs också: Rovdjursföreningen överklagar vargjakt igen