Jord- och skogsbruk farligaste branschen

Jord- och skogsbruk är en av de hårdast drabbade branscherna när det gäller dödsfall på jobbet. Slag/stötar och klämning är de vanligaste orsakerna till dödsolycksfallen i näringen, visar nya forskningsrapporter från Arbetsmiljöverket.