Karlsborgs bruk åter i drift

Billeruds Korsnäs har nu startat produktionen i den brandhärjade pappersfabriken i Karlsborg utanför Kalix.

Billerud Korsnäs pappersbruk i Karlsborg utanför Kalix.
Billerud Korsnäs pappersbruk i Karlsborg utanför Kalix.

– Våra medarbetare och leverantörer har gjort ett riktigt bra arbete för att komma till rätta med följderna av branden och vi är glada för våra kunders skull att vi har kommit igång så snabbt, säger Billerud Korsnäs vd, Per Lindberg, i en skriftlig kommentar.

Belastar resultatet

Billerud Korsnäs bedömer att stoppet kommer att påverka resultatet för det tredje kvartalet negativt med cirka 35 miljoner kronor.

Vid bruket i Karlsborg tillverkas säck- och kraftpapper samt avsalumassa.

LÄS OCKSÅ: Brand på pappersbruk utanför Kalix