Kerstin Davidson: Vargpolitiken har på kort tid utvecklats mot totalt haveri

Att hänsyn tas till människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden var en grundbult för den rovdjurspolitik som riksdagen klubbade i december 2013. Men efter valet 2014 har rovdjurspolitiken steg för steg vänt den ambitionen ryggen.

Nästa steg vill nu naturvårdsverket ta. I ett förslag till femårig plan för genetisk förstärkning av vargstammen ställer verket krav på djurägare. Om en "genetiskt viktig" varg angripit betesdjur måste djuren tas in nattetid eller flyttas till hage med rovdjursstängsel eller nattfålla. Annars kan inte skyddsjakt komma i fråga.

För ett par år sedan gav LRF Sydost ett praktiskt exempel på det möjliga i ett sådant krav inför politiker och medier, på en fårgård i Annerstad. Gården hade 200 tackor i sju grupper i lika många beteshagar. Att med en vallhunds hjälp samla in och lasta 30 tackor med lamm i en av hagarna tog 45 minuter. Därefter transporterades fåren över en trafikerad väg hem till gården för att stallas in - total tid 1,5 timme.

Det skulle ta fem timmar på morgonen att ta ut alla djuren till betet, förklarar Bengt Jinker, som driver gården. Sedan hade vi fått börja vid 14-15-tiden för att hinna frakta in alla fåren innan klockan åtta på kvällen. Och rovdjursstängsel... det skulle handla om 14,6 kilometer. På fyra av dessa har vi stengärdsgårdar och 1,2 kilometer är sjöstrand, det gör det extra komplicerat.

- Med ett vargrevir här har vi två alternativ: Sluta med får eller föda upp lamm på stall under vintern, säger Bengt Jinker.

Så kan verkligheten se ut, särskilt i de delar av landet som har ett småbrutet landskap. Och det är också i dessa trakter - skogs- och mellanbygder - som de flesta fårgårdar finns. Men verkligheten ser uppenbarligen annorlunda ut betraktad från skrivborden på naturvårdsverket. Att myndigheten är beredd att köra över landsbygdsbor visar ett annat förslag i remissen; man vill ta bort kravet på markägarens medgivande vid utplantering av varg.

En rovdjursförvaltning som bedrivs mot landsbygdsborna och inte med dem kan inte annat än misslyckas. Vargpolitiken har på kort tid utvecklats mot totalt haveri.