Kilometerskatt kan föreslås i höst

Regeringen planerar att lägga fram ett förslag om kilometerskatt i höst, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

FOTO: IBL BILDBYRÅ

Enligt finansmarknadminister Per Bolund (MP) så planerar regeringen att lägga ett nytt, omarbetat förslag om kilometerskatt redan efter sommaren, uppger Altinget. Bakgrunden är att trycket har ökat på EU-nivå att länderna ska införa kilometerskatter, för att vägtrafiken ska exponeras för avgifter relaterat till dess miljöpåverkan.

Gemensam utformning

Därför har transportutskottet i EU-parlamentet kommit överens om en framtida utformning av vägavgifter, som som skärper ett tidigare förslag från EU-kommissionen, skriver Altinget. Idag använder sig Sverige, liksom ett tiotal andra länder, av tidsbaserade avgifter för lastbilar på vägarna. Systemet anses dock inte ha en tillräcklig styrande effekt, enligt EU-parlamentet.

Vill bestämma själva

Sverige anser dock, i likhet med flera andra länder, att det bör vara upp till respektive land att bestämma utformningen av systemen. Tidigare har klimatminister Isabella Lövin (MP) uppgivit till Altinget regeringen sannolikt skulle hinna presentera ett omarbetat förslag till vägslitageavgift under våren. I mars släppte regeringen en promemoria, "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik", som har varit ute på remiss. Enligt Per Bolund ska förslaget om kilometerskatt läggas fram i form av en lagrådsremiss, efter sommaren.

LÄS OCKSÅ: Regeringen utreder kilometerskatten på nytt