Kina femte största köparen av svenskt trä

Kina är nu femte största köparland av svenskt trä efter de senaste årens kraftiga uppgång, visar färsk statistik från Skogsindustrierna.

För några år sedan var Kina en försumbar importör av svenska trävaror. Men sedan exporten till Kina exploderat de senaste åren har landet stadigt vuxit i betydelse för svenska sågverk. Under perioden januari–maj 2017 uppgick exportvolymen till Kina till 411 000 kubikmeter, vilket var en uppgång med 25 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Den volymen slås bara av Storbritannien (1,14 miljoner kubikmeter), Egypten (0,44), Norge (0,43) och Nederländerna (0,41). Näst största köparland i Asien var Japan på 0,35 miljoner kubikmeter.

Upp 87 procent

Under maj månad importerade Kina 109 000 kubikmeter sågade och hyvlade trävaror från svenska sågverk. Det var en ökning med 87 procent jämfört med samma månad 2016.

Även det stora importlandet USA ökar volymerna från Sverige. Från årsskiftet fram till och med maj exporterades 153 000 kubikmeter från Sverige till USA, vilket var en uppgång med 29 procent.

Högre priser

Även priserna ökar. Snittpriset på en kubikmeter sågad och hyvlad vara var 2055 kronor per kubikmeter under januari–maj 2017, vilket var 9,7 procent högre än under motsvarande period i fjol.