Knut Persson: ”Enskild äganderätt avgörande”

Varje åtgärd som hotar eller inskränker äganderätten till skogen kommer att minska värdet inte bara för skogsägaren utan också för Sverige som helhet. Det skriver Knut Persson i veckans ledare.

Knut Persson, ledarskribent i Land Skogsbruk.
Knut Persson, ledarskribent i Land Skogsbruk. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Sveriges skogar har aldrig varit mer värda än de är i dag. Om räknar med att skogsmarken värderas till 300 kronor per skogskubikmeter blir värdet lite över 1 000 miljarder kronor. Värderar man skogsmarken till vad skogsägarna i genomsnitt har betalat i år, det vill säga 422 kronor per skogskubikmeter, blir värdet 1 460 miljarder kronor.

Så här kan man hålla på och leka med olika värderingar och få olika slutsummor. Men oavsett vilka man väljer blir slutresultatet obegripligt stort. För skogsägaren är naturligtvis värdet och lönsamheten på den egna skogsmarken viktigast.

Men det är inte heller lätt att komma fram till värdet på ett enskilt skogsskifte. Ett självklart sätt är att säga att skogsmarken är värd vad någon är beredd att betala. För en vara som köps och säljs av många, ett exempel kan vara aktier, kan man i varje stund få en exakt siffra på hur marknaden värderar varan.

För ett skogsskifte kan det vara svårare, men en utgångspunkt är prisstatistik som den som görs av LRF Konsult. Enligt den var priset i till exempel södra Sverige i genomsnitt 629 kronor per skogskubikmeter. Men variationerna är naturligtvis stora.

Om man gör en traditionell ekonomisk kalkyl och kräver ränta på investeringen är det ofta svårt att komma fram till att investeringen är lönsam. Men osäkerheten är mycket stor. Det handlar om intäkter som ska komma 30, 40, 50 år fram i tiden. Vad är priset på virke då och vilken ränta har vi haft fram till dess? Slutsatsen blir att en traditionell investeringskalkyl knappt ger någon vägledning alls.

Skogsägarna själva ser enligt den senaste Skogsbarometern ljust på ekonomin och framtiden. Många vill köpa mer skog och man tror på stigande timmerpriser. En begränsning är naturligtvis att räntor ska kunna betalas tills det blir intäkter från skogen. Men i övrigt är nog det viktigaste att ha en tro om framtiden, blir skogen värd mer eller inte.

En annan reflektion man kan göra är att det för Sverige som land måste vara oerhört viktigt att skogen, som värderas till över ettusen miljarder kronor, förvaltas på ett bra sätt.

En obestridlig slutsats av de olika ekonomiska system som prövats under 1900-talet runt om i världen är att enskild äganderätt är avgörande. Varje åtgärd som hotar eller inskränker äganderätten till skogen kommer att minska värdet inte bara för skogsägaren utan också för Sverige som helhet.

Knut Persson,

red@landskogsbruk.se

LÄS MER: Optimism råder bland skogsägarna