"Konstigt att man inte kan ha en dialog först"

En avverkning krävde två anmälningar men bara den ena gick in i Skogsstyrelsens datasystem. Nu är skogsägaren föremål för polisutredning.

Bakgrunden till polisutredningen mot den värmländske skogsägaren är en avverkning i maj 2015. Området han skulle avverka delades av ett dike och han var därför tvungen att göra två olika anmälningar.

– Men bara den ena gick in i systemet. Jag fick ett svar från Skogsstyrelsen men dumt nog kollade jag inte att det gällde hela ytan. I framtiden måste jag dubbelkolla en sådan sak, säger skogsägaren.

"Inget uppsåt"

I början av juni i år kontaktades han av en polis som bad honom skicka in dokumentation om avverkningen. Något förhör har ännu inte hållits.

– Jag tycker att det är konstigt att man inte först kan ha en dialog med Skogsstyrelsen. Det finns normalt inget uppsåt bakom ett sådant här misstag och jag har ju en handläggare på Skogsstyrelsen som känner mig, fortsätter skogsägaren.

Kommer att läggas ned

I det här fallet kommer polisutredningen dock att läggas ned så fort utredaren upptäcker att preskriptionstiden på två år redan har löpt ut.

– Det är ändå inte så trevligt att bli kontaktad av polis, det är i alla fall inte jag van vid. Dessutom ringde han runt till flera i familjen innan han fick tag på mig och de började förstås undra vad det var som hände.

Ytterligare en värmländsk skogsägare är föremål för polisutredning för brott mot skogsvårdslagen och denne har fått kallelse till förhör.