Kontroversiella slutsatser i ny bok om äganderätten

"Attacken mot äganderätten" är Karl Hedins bok om de senaste årens debatt om svenskt skogsbruk. Den är skriven ur skogsägar- och skogsindustrins perspektiv och vill ge en motbild till miljörörelsens argument om skogen. Land Skogsbruks redaktör Åsa Nilsson har bläddrat igenom boken.

AB Karl Hedin är verksamt i hela skogsbrukskedjan, från skogsägande till egen bygghandel. När nu Karl Hedin och tre andra ur bolagets högsta ledning ger ut en bok om svensk skog, är det ur deras perspektiv.

Den inleds med en genomgång av historien, från istid till nutid, och följs sedan av kapitel där miljörörelsen granskas kritiskt och även media får en släng av sleven, och genomgångar av aktuella ärenden som lavskrikemålen.

Mindre myndighetsstyrning

Några av slutsatserna kan kallas kontroversiella, som att författarna inte anser att den biologiska mångfalden är ett problem i Sverige, eller exempel på möjliga försvarsåtgärder för att "söka vägar runt dessa attacker på dina tillgångar", varav att säga upp certifieringen och "se till att de så kallade höga naturvärdena aldrig uppstår", genom att till exempel avverka alla bestånd så tidigt som möjligt.

Det är dock inte vad författarna önskar, utan de vill ha en stärkt äganderätt, mindre myndighetsstyrning och ett fortsatt enskilt skogsägande där skogsägaren tar ett långsiktigt ansvar.

En av bokens styrkor är att ge en gedigen bild av svensk skogshistoria och det svenska skogsbrukets framväxt. Här finns gott om data som författarna plockat fram från officiella källor, om volymen död ved, virkesförrådets utveckling och skogsindustrins bidrag till Sveriges handelsbalans.

Tydlig agenda

Författarna tar fram en hel del intressant, men med en tydlig agenda: att försvara de enskilda skogsägarna och deras rättigheter att bruka sin skog och skapa sig en inkomst från den. Boken är på så vis en partsinlaga där man inte heller försöker dölja att målet är att ge en annan bild av skogsbruket än vad författarna anser att miljörörelsen gör.

Därför är boken inte journalistik eller oberoende granskning av skogspolitiken, och ska inte läsas som det utan som ett inlägg i den pågående debatten om skogen.

Har man vetskap om författarnas inställning, som de inte på något vis döljer, innehåller boken mycket fakta och som en partsinlaga har såväl skogsägare, politiker och representanter för miljörörelsen säkert behållning av att läsa denna bok, oavsett om man håller med om slutsatserna eller inte.

LÄS MER: Rapport: Viltskador orsakar bara försumbara kostnader

”Rapporten om älgskador förvånar”

Fakta: Attacken mot äganderätten

Författarna är förutom Karl Hedin själv, även AB Karl Hedins VD Peter Wigert, styrelseledamoten Björn Törnvall och råvaruchefen John Gull.

Boken släpptes för försäljning den 1 juni på hemsidan www.atackenmotaganderatten.com

Från och med måndag säljs den även i AB Karl Hedins bygghandlar.