Kraftig ökning av skador från granbarkborren

undefined

Den varma och torra sommaren 2018 var startskottet för granbarkborrens utbredning. I år uppskattas angreppen ha skadat nära sju miljoner kubikmeter skog som motsvarar ett virkesvärde på tre miljarder kronor, enligt Skogsstyrelsen och Södra skogsägarna.
Den varma och torra sommaren 2018 var startskottet för granbarkborrens utbredning. I år uppskattas angreppen ha skadat nära sju miljoner kubikmeter skog som motsvarar ett virkesvärde på tre miljarder kronor, enligt Skogsstyrelsen och Södra skogsägarna. FOTO: JOSEFINA SKÖLD/SKOGSSTYRELSEN

– Det är en utomordentligt allvarlig situation. Vi har inte sett så här stora angrepp tidigare i modern tid i Sverige, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Myndigheten har tillsammans med Södra skogsägarna gjort kartläggningen av granbarkborrens framfart i södra och mellersta Sverige. En ökning noteras i princip i samtliga län i Götaland, enligt kartläggningen. En spridning till områden i Svealand noteras också.

– De har blommat upp i områden i Svealand där vi inte hade mycket angrepp förut, säger Kerstin Ström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Stressade granar

Stormen Alfridas framfart i vintras är en av orsakerna till utvecklingen. Det har gett granbarkborren tillfälle att föröka sig i de träd som stormen drog ner.

Förra årets varma sommar gjorde att problemen ökade kraftigt och fjolårets väder påverkar angreppen även i år.

– Vi har fortfarande stressade granar från förra årets torka. De har inte återhämtat sig och mår inte bra, säger Kerstin Ström.

Svärmade två gånger

Det innebär att träden är extra känsliga för angrepp.

– Träden försvarar sig genom kåda och då måste de kunna få upp vatten. Finns inget vatten i marken eller har träden ingen markkontakt kan de inte göra kåda och då är de lätt byte för granbarkborren, säger Kerstin Ström.

Den varma och torra sommaren 2018 var gynnsam för granbarkborren som då kunde svärma två gånger. Det innebar också att antalet granbarkborrar blev fler under våren 2019.

Samverkan krävs

Skogsstyrelsen räknar med att det här är ett problem som man kommer att få arbeta med under flera år.

– Oavsett vad vi gör nästa år kommer vi att ha stora skador. Sedan beror storleken på skadorna på vad det blir för väder å ena sidan och vad vi gör för bekämpningsåtgärder, säger Kerstin Ström.

Ett projekt, "Stoppa borren", pågår inom myndigheten i ett försök att få bukt med problemen.

Herman Sundqvist säger att han inte kan peka på någon särskild som bär ansvaret att utföra åtgärder mot granbarkborren. Det behöver ske genom samarbete. De angripna träden behöver avverkas och föras bort, med barken på, från skogarna.

– Som skogsägare är det viktigt att hitta de här träden. Men de kan inte transportera träden till industrin själva och därför är hela skogsnäringen inblandad, säger han.

Ska ta fram en åtgärdsplan

Han kommer att kalla berörda myndigheter som Trafikverket, Transportstyrelsen, länsstyrelser och Naturvårdsverket till ett möte för att diskutera en åtgärdsplan.

– Vi behöver gemensamt reda ut hur vi kan underlätta så att den kapacitet som finns kan utnyttjas så effektivt som möjligt, säger Herman Sundqvist.

LÄS MER: Kampen mot granbarkborren utökas

LÄS MER: 2,5 miljoner skogskubikmeter skadat av barkborre