Kritik mot markberedning – nu kommer kontroller

Skogsstyrelsen laddar nu för en granskning av hur markberedningarna görs. Skälet är växande kritik från flera håll över hur skogsägarna markbereder hyggen som ska föryngras.

Det råder delade meningar om hur skogsägarna sköter markberedningen inför föryngringen av ett hygge. Nu planerar Skogsstyrelsen och skogsskötselspecialisten Jona Bergquist en fältkontroll av hur det ser ut i verkligheten.
Det råder delade meningar om hur skogsägarna sköter markberedningen inför föryngringen av ett hygge. Nu planerar Skogsstyrelsen och skogsskötselspecialisten Jona Bergquist en fältkontroll av hur det ser ut i verkligheten. FOTO: UNDEFINED

Ungefär 160 000 hektar markbereds årligen, det innebär att drygt 90 procent av alla nya hyggen markbereds med främst harv, men även med bland annat högläggare.

– Skriftlig kritik mot markberedningen har kommit till Skogsstyrelsen från bland annat Naturskyddsföreningen och Hembygdsförbundet, liksom att skogskonsulenter ute i landet observerar brister. Lite förenklat kan man beskriva det som att den ena sidan beskriver att det ibland ser ut som en jordbävning efter en markberedning, medan företrädare för branschen anser att åtgärden vanligen görs bra och med rätt metoder, säger Jonas Bergquist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Förslag om fältkontroll

Han säger att de två skilda synsätten gör det viktigt att ta fram fakta.

– Vi konstaterat att vi som myndighet inte har så mycket fakta om hur det verkligen ser ut och därför förbereder vi ett förslag om en fältkontroll. Det är viktigt att se om den markstörning som görs är väl avvägd för att uppnå en lyckad föryngring och samtidigt inte innebär orimligt stor miljöpåverkan.

Inte mycket i lagen

Bakom den granskning som planeras finns ett regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen som går ut på att se över lagens föreskrifter och råd kopplade till återväxtåtgärder.

– I det sammanhanget väljer vi att studera markberedningen. Egentligen står det inte särskilt mycket i lagen om hur markberedning bör utföras, bara att plöjning inte är tillåten. Av det skälet finns det skäl att granska hur det ser ut i dag. Det är dock för tidigt att uttala sig om det är dags att skriva nya föreskrifter och allmänna råd, säger Jonas Bergquist.

Kan börja 2019

Än så länge är en kontroll av markberedningen bara ett internt förslag i Skogsstyrelsen, men det är troligt att det läggs fram för regeringens godkännande i november.

– Får vi okej på fältkontrollen så kommer vi att kunna påbörja den under 2019, säger Jonas Bergquist.

Läs mer: PREMIUM. 10 smarta tips som gör hygget snyggare