Kronhjortar orsakar problem i Västerbotten

Problemen med barkgnagande kronhjortar sprider sig norrut. Bröderna Anders och Roland Hägglund utanför Umeå har fått trefjärdedelar av granarna i ett område gnagda.

Kronhjortar har gnagt bark från merparten av alla granar som de kommit åt.
Kronhjortar har gnagt bark från merparten av alla granar som de kommit åt. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Land Skogsbruk träffar bröderna när de är i skogen och röjer ett litet område på några hektar i byn Hössjö cirka två mil utanför Umeå. Där har kronhjortar gnagt av bark på 75 - 80 procent av granarna.

– De har gett sig på alla granar som de har kommit åt, konstaterar Anders Hägglund.

Påverkar kvaliteten

Enligt Sveriges lantbruksuniversitet ger barkgnagen, särskilt om de går ända in till veden, mycket allvarliga skador på granstammar. Barkgnagda stammar infekteras ofta av rötsvampar, vilket innebär att stammen på bara några få år efter gnaget oftast är rötangripen. Det påverkar förstås stammens virkeskvalitet. Även utan rötangrepp är stammen mycket allvarligt påverkad.

– Nu får det bli mest ved av det här så i slutändan blir det förstås en kapitalförlust, säger Roland Hägglund.

En åtelkamera fångade kronhjortar på bild.
En åtelkamera fångade kronhjortar på bild. FOTO: PRIVAT

Populationen växer

Kronviltet i Västerbotten härstammar från ett hägn på Järnäshalvön i Nordmaling som de kom ut ifrån på 1980-talet. Enligt Jägareförbundet Västerbottens verksamhetsberättelse fortsätter kronviltspopulationen att öka. Där skriver de att spridningen sker sakta men säkert och berör Nordmaling, Umeå, Vännäs och Bjurholms kommuner. Enstaka observationer har även gjorts i Vindelns och Robertsfors kommuner. Stammen storlek idag är svår att bedöma, men Jägarförbundet uppskattar populationen till ungefär 350 djur.

– Jag tror att den är mycket större än så. Häromkring finns det hur mycket som helst, konstaterar Roland Hägglund.

Anders och Roland Hägglund visar var ensilagebalarna lämnades.
Anders och Roland Hägglund visar var ensilagebalarna lämnades. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Inte utfodra

Bröderna är övertygade om att gnagskadorna har uppkommit genom att 4 - 5 ensilagebalar lämnades kvar förra hösten efter andraskörden. De fanns på ett arrende alldeles intill granskogen där kronhjortarna nu gnagt bark.

– Balarna låg kvar över vintern och när jag kom hit i slutet av april var det i stort sett bara plasten kvar av balarna, berättar Anders Hägglund.

Kronhjortarna skulle alltså ha lockats dit av balarna för att sedan gnaga barken från granarna. Brödernas lösning på problemen med skadorna från kronhjort är högre avskjutning och att inte utfodra. 2017/2018 fälldes 200 kronvilt i Västerbotten.