Landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen definitivt stoppad

Nu är det klart. Den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen som pausades vid årsskiftet kommer inte att återupptas. Det har regeringen beslutat idag.

Nyckelbiotopsinventering med Magnus Kristoffersson på Skogsstyrelsen i Östersund.
Nyckelbiotopsinventering med Magnus Kristoffersson på Skogsstyrelsen i Östersund. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Skogsstyrelsen fick den 17 maj i fjol i uppdrag av regeringen att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Ett uppdrag som skulle pågå i tio år. Nu har regeringen beslutat att avsluta uppdraget i enlighet med punkt 26 i januariavtalet som slöts med Centerpartiet och Liberalerna.

”Viktigt beslut”

Centerpartiets Peter Helander är ledamot i näringsutskottet och nöjd med dagens regeringsbeslut.

– Det här är ett viktigt formellt beslut för skogsägare som nu vet att den utökade nyckelbiotopsinventeringen inte kommer att återupptas, konstaterar han.

Pausades i december

I uppdraget ingick dels att applicera utvecklad och förbättrad metodik för att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, dels att uppdatera den nyckelbiotopsinventering som genomförts i övriga delar av landet. Men när M+KD-budgeten röstades igenom i riksdagen i december 2018 försvann Skogsstyrelsens finansiering för uppdraget som då sattes på paus.

Ny utredning

Inom kort kommer en ny utredning att tillsättas. Den ska utreda nyckelbiotopsfrågan kopplat till äganderätten, ersättningsmodeller och olika skyddsformer.

– Det råder en stor rättsosäkerhet idag. Man pekar ut nyckelbiotoper men man har inga pengar till ersättning, konstaterar Peter Helander.

Enkel lösning

Helanders lösning på det problemet är enkel.

– Tillräckligt mycket medel måste avsättas för att betala ersättning, säger han.

Däremot kommer inte en översyn av artskyddsförordningen att ingå i den kommande utredningen.

– Den kommer i en egen utredning, säger Peter Helander.