Långa utredningstider och få fällande domar

Advokater med erfarenhet av tidigare jaktbrottsmål är övertygade om att Karl Hedin-fallet inte kommer att leda till några fällande domar.

Wodek Kleinwichs är advokat på Advokatfirman Glimstedt och var försvarare i det så kallade Sjundamålet när en jägare åtalades och friades för grovt jaktbrott mot varg.
Wodek Kleinwichs är advokat på Advokatfirman Glimstedt och var försvarare i det så kallade Sjundamålet när en jägare åtalades och friades för grovt jaktbrott mot varg. FOTO: GLIMSTEDT

Wodek Kleinwichs var försvarare i Sjundamålet när en man på nära håll sköt en varg som attackerade hans jakthundar. Mannen friades i tingsrätten och domen överklagades inte.

Han försvarar även den jägare i Småland som fälldes i tingsrätt för att ha skjutit en röd varg som jägaren misstog för en räv. Åklagaren hade åtalat för grovt jaktbrott men tingsrätten dömde för oaktsamhetsbrott till villkorlig dom och dagsböter. Domen är överklagad.

Förvånad om han fälls

– Utifrån det jag känner till skulle jag bli förvånad om Karl Hedin åtalas och om så skulle bli fallet är jag övertygad om att han frikänns, säger Wodek Kleinwichs.

Det är en allmän uppfattning att miljöåklagarna har liten framgång i sina mål. Dessutom har utredningarna en tendens att ta mycket lång tid jämfört med andra brottsutredningar. I Sjundafallet dröjde det 1,5 år innan åtal väcktes.

Verkar vilja statuera exempel

– Det verkar finnas en iver i att åtala för att visa att man finns till och för att statuera exempel. I regel tas jägarnas vapen i beslag medan utredningen pågår, konstaterar Wodek Kleinwichs.

Han menar också att det är diskutabelt i relation till utfallet och i relation till annan brottsbekämpning när rättsväsendet lägger så stora resurser på den här typen av ärenden. Advokat Jan Nyman, som företräder en av de misstänkta i det pågående jaktbrottsärendet i Hälsingsland, delar den uppfattningen.

Tveksam till bevisningen

– Det är min slutsats att jaktbrottsmål ofta är sämre underbyggda än andra brottmål. Bevisningen är inte alls lika robust. Man får närmast känslan av att åklagarna helt enkelt tar mål med otillräcklig bevisning till domstolen, säger Jan Nyman.

Varför tror du att det är så?

– Det är en ledningsfråga. Det är förvånande att inte någon chef styr upp verksamheten bättre, menar Jan Nyman.

Jaktbrottsärendet i Hälsingland inleddes våren 2017 och verkar enligt Jan Nyman "ha dött sotdöden". Precis som i den utredning som Karl Hedin figurerar i finns det inga bevis för att någon varg har dödats.

– Att döma av medierapporteringen har luften gått ur ärendet kring Karl Hedin på ungefär samma sätt, säger Jan Nyman.