Länsstyrelsen vill försöka skrämma bort vargarna

Lapptyg, skrämmor, akutstängsel och nattfållor är länsstyrelsens förstahandsåtgärder om fåruppfödningen på Molstaberg skulle drabbas av nya vargattacker.

I september förra året sköts tiken i Sjundareviret med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen. Det konstaterades att fem av dess sex spenar var diade.

Minst tre valpar

– Vi vet att det finns åtminstone tre fjolårsvalpar i reviret, dessa är dokumenterade. Det kan även finnas en fjärde valp. Kring hanen finns det inga uppgifter, säger Göran Åström, miljödirektör på Länsstyrelsen Stockholm.

Med anledning av de totalt elva angreppen förra året ser han en uppenbar risk för upprepning när nu fåren på Molstaberg och andra gårdar släpps ut på bete igen.

Akuta åtgärder

– I så fall erbjuder vi från länsstyrelsens sida olika akutåtgärder. Det är att sätta upp lapptyg, ljud- och ljusskrämmor, akutstängsel på särskilt utsatta sträckor och nattfållor samt rådgivning till djurhållaren, säger Göran Åström.

Åtgärderna genomförs och bekostas enligt Göran Åström av länsstyrelsen. På Molstaberg finns sedan tidigare ett antal nattfållor.

Omfattande arbete stängsla

Samtidigt inser Göran Åström att frågan om skyddsjakt åter kan bli aktuell. De årsgamla vargarna är upplärda att angripa tamdjur och har av allt att döma överlevt vintern genom jakt på småvilt.

– Regelverket säger att vi ska pröva andra åtgärder i första hand. Frågan om skyddsjakt vill jag inte uttala mig om i nuläget mer än att vi får se till att den i så fall kan bedrivas med rimliga förutsättningar, säger Göran Åström.

undefined

– Det uttalandet lyftes ur sitt sammanhang. Vad jag menade var att länsstyrelsens generella syfte inte är att döda vargar. Om det däremot beviljas en skyddsjakt är självfallet syftet att döda det antal som det beslutats om, fortsätter Göran Åström.

Han beklagar att arbetet med att sätta upp rovdjursavvisande stängsel på Molstaberg inte inleddes redan förra sommaren.

– Det är olyckligt eftersom det är ett omfattande arbete, säger Göran Åström.