”Låt skogsägarna få del av årets rekordresultat”

Skogsbolagen visar rekordresultat, men virkespriserna har inte hängt med. Vill bolagen värna sin långsiktiga råvaruförsörjning bör även skogsägarna som säljer till den privata industrin få del av årets resultat, skriver Knut Persson i ledaren.

De som säljer till de kooperativa företagen kommer förr eller senare att få del av skogens förädlingsvärde, menar Knut Persson.
De som säljer till de kooperativa företagen kommer förr eller senare att få del av skogens förädlingsvärde, menar Knut Persson. FOTO: ANN LIND N

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Vi har nu passerat toppen på högkonjunkturen. Det betyder inte att det behöver bli full lågkonjunktur redan nästa år, men antagligen kommer skogsbolagen inte upp i årets rekordresultat.

Sverige har haft en god konjunktur ganska länge. Att den inte varar för evigt är inte någon nyhet, men svängningarna är inte helt regelbundna. Nu verkar det däremot stå klart att vi passerat toppen och att vi är på väg nedåt.

Den vanliga osäkerheten förstärks av politiska åtgärder. I Europa kommer vi att påverkas av att Storbritannien lämnar EU, blir det utan utträdesavtal blir effekten ännu kraftigare. President Trump har dragit igång ett handelskrig med Kina som allmänt drar ner tillväxten, och ingen vet vad han kommer att hitta på mer.

För svenska skogsägare har de svenska skogsbolagen störst betydelse. Vi befinner oss nu i rapportperioden för det tredje kvartalet, och de rapporter som kommit visar mycket goda resultat. Mest anmärkningsvärt är kanske att Södra under årets första nio månader gjort ett resultat på 3 533 miljoner kronor. Det indikerar att årsresultat kommer att bli en bra bit över fyra miljarder kronor, och det är långt bättre än Södra någonsin tidigare redovisat.

Virkespriserna har inte hängt med i den här utvecklingen. Enligt statistiken får skogsägarna nu 10-15 procent mer än för ett år sedan. Jämfört med skogsbolagens vinstutveckling är det en svag ökning. Det påstås också att priset på importerad massaved är dubbelt så hög som det svenska priset.

Virkespriserna brukar inte svänga lika kraftigt som skogsbolagens resultat, och det är naturligtvis nödvändigt om inte avverkningarna ska sjunka allt för mycket under lågkonjunkturerna. Men i det här läget borde virkespriserna inte sjunka över huvud taget. Trots det senaste årets prisuppgång har priserna ännu inte nått 2011 års nivå.

De som säljer till de kooperativa företagen kommer förr eller senare att få del av skogens förädlingsvärde. Hur mycket pengar det innebär beror på föreningens verksamhet och hur effektiv den är. Men Södras medlemmar bör redan nästa år kunna se fram emot en rekordstor utdelning i form av efterlikvid, insatsränta och insatsemission.

Det är bra för skogsägarna att skogsindustrin går bra. Men om bolagen vill värna sin långsiktiga råvaruförsörjning behöver även skogsägarna som säljer till den privata industrin få del av årets rekordresultat.

Knut Persson

LÄS MER: ”All makt kan inte ligga hos köparna”