Limträ lyfter Långshyttan som får komponentfabrik

Stålet får vika när träet växer i Bergslagen. Så är det i Långshyttan där en ny träkomponent- och KL-fabrik tar över ståltillverkaren Outokumpus stora industrilokal från första mars i år.

Lyft. Setras Limträfabrik i Långshyttan har lyft med ökade produktion och bra lönsamhet. Limträbalken som traktorn lyfter är precis producerad och den är redan på väg till kunden, snabba ryck gäller med ofta bara en veckas orderstock.
Lyft. Setras Limträfabrik i Långshyttan har lyft med ökade produktion och bra lönsamhet. Limträbalken som traktorn lyfter är precis producerad och den är redan på väg till kunden, snabba ryck gäller med ofta bara en veckas orderstock. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Det är träindustrijätten Setra Group som köpt industrifastigheten där ståltillverkningen lades ned 2014. På andra sidan landsvägen in mot Långshyttan ligger Setras limträfabrik som är Sveriges största med en växande produktion. I år hamnar den på cirka 50 000 kubikmeter limträvaror, varav cirka hälften går på export.

- Vi är stolta över att kunna säga att vi är Sveriges bästa limträfabrik. Ständiga förbättringar och ökad produktion har lett fram till en fin stämning och ett bra ekonomiskt resultat. Utöver de lediga lokalerna har nog våra framgångar bidragit till Setraledningens beslut att placera den nya tillverkningen här, säger Kjell Lilletjernbakken, som är platschef på limträfabriken i Långshyttan.

Han kommer också att bli chef för den nya förädlingsindustrin som i ett första skede ska bli en komponentfabrik med ett tjugotal anställda, samt senare en tillverkning av korslimmat trä, så kallat KL-trä. Maskinerna ska börja installeras efter den första mars då Setra får nycklarna.

- Vi har börjat söka folk till de nya tjänsterna. Tanken är att vi ska blanda personal från limträfabriken med nyanställda. På det sättet hoppas vi kunna överföra den anda och stämning vi redan har till den nya fabriken. Det ska inte bli vi och dom utan vi ska bli en enhet, säger Kjell Lilletjernbakken.

Kjell Lilletjernbakken är platschef på limträfabriken i Långshyttan där det mesta går på löpande band. Från första mars blir han även chef för den nya komponentfabriken som installeras i lokaler på andra sidan landsvägen där det även kommer en KL-fabrik.
Kjell Lilletjernbakken är platschef på limträfabriken i Långshyttan där det mesta går på löpande band. Från första mars blir han även chef för den nya komponentfabriken som installeras i lokaler på andra sidan landsvägen där det även kommer en KL-fabrik. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Setra ser köpet av industrilokalen som början på ett träindustricenter i Långshyttan där investeringen i komponent- och KL-fabrik är de första stegen i koncernens ambition att öka förädlingen.

- Vi ser en stor efterfrågan på ett mer förädlat sortiment. Investeringarna gör det möjligt för oss att öka vår långsiktiga konkurrenskraft och erbjuda produkter till bland annat den skandinaviska fönster- och dörrindustrin, kommenterar Hannele Arvonen, VD i Setra.

Produktionen vid den nya komponentfabriken planeras ligga på 45 000 kubikmeter färdiga komponenter och råvaran kommer att tas från Setras furuverk i Bergslagen. KL-tillverkningen planeras starta under 2020 och där ska 55 000 kubikmeter produceras i tvåskift.

Platschefen Kjell Lilletjernbakken ser samordningsvinster med den nya anläggningen.

- Samtidigt gör vi investeringar i limträfabriken, nu närmast i en utrustning där vi kan anpassa limträbalkarna till kunderna ännu mer. Limträets popularitet har växt mycket de senaste åren och den utvecklingen tror jag kommer att fortsätta, inte minst genom den nya fabriken för korslimmat trä.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Han menar att Långshyttan ligger strategiskt bra i ett råvaruområde som passar bra för både limträ och komponenter. När det gäller limträ används i huvudsak granvirke och för komponenterna används furu.

Kjell Lilletjernbakken visar runt i limträfabriken där det mesta går som på ett löpande band.

- Allt som produceras är beställt, ingenting går längre på lager. Vi har en mycket kort orderstock som ligger på en till drygt två veckor som mest. Det kan vi ha tack vare fasta kunder som vet att vi kan leverera snabbt.

Han är förstås glad över satsningen i bygden som förlorade 180 jobb då Outokumpu la ner ståltillverkningen.

- Många av dem som påverkades då har hittat nya jobb. Men intresset för att jobba i vår verksamhet är stort och många har anmält sig. I dag har vi bara en kvinna i produktionen, det är vi inte nöjda med så vi hoppas kunna få in fler nu när vi ska nyanställa, det är ett uttalat mål jag har, säger Kjell Lilletjernbakken.

Jörgen Hedman har jobbat på limträfabriken i Långshyttan i 18 år där han sköter paketering av limträbalkarna till kunder runt om i världen.
Jörgen Hedman har jobbat på limträfabriken i Långshyttan i 18 år där han sköter paketering av limträbalkarna till kunder runt om i världen. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

En annan som är mycket nöjd med investeringen är Karin Perers. Hon bor i södra Dalarna och är ordförande i Mellanskog, som äger halva Setra.

- Investeringarna är klockrena satsningar av Setra. De skapar jobb i bygden där det finns folk som är vana vid industrijobb och skiftgång. Industribyggnaden är dessutom ganska ny och stor och ger förutsättningar för fler investeringar och det är bra för lönsamheten för oss skogsägare att vi ökar förädlingen lokalt.

FAKTA: Setra i Långshyttan

Långshytte Limträfabrik ligger i södra Dalarna. Anläggningen var sågverk mellan 1897 och 1995. Limträfabrik sedan 1967.

Antal anställda: 60 som jobbar treskift.

Produktion limträ: 50 000 kubikmeter per år.

Förbrukad volym trävaror: cirka 70 000 kubikmeter som tas från koncernens egna sågverk, varav gran 85 procent och furu 15 procent.

Mått: Limträbalkar, maxhöjd 1,25 meter och maxlängd 21 meter.

Ägare: Setra Group, omsättning i fjol drygt 4,1 miljarder och vinsten 159 miljoner kronor, enskilda industrier som Långshyttan särredovisas inte.

LÄS MER: Därför har limträ blivit en succé