Limträförsäljningen ökar trots minskat byggande

Limträbranschen fortsätter att ta marknadsandelar. Första kvartalet 2019 visar en tydlig försäljningsökning jämfört med året innan. Detta trots att byggandet minskar.

Limträförsäljningen ökar.
Limträförsäljningen ökar. FOTO: SÖREN HÅKANLIND

Enligt branschorganisationen Svenskt Trä ökade den totala försäljningen av limträbalk och limträpelare med cirka 6 procent under det första kvartalet i år, jämfört med samma period 2018. Siffrorna för mars är ännu starkare med en ökning på cirka 10 procent.

”Nya förstahandsvalet”

Svenskt Trä menar att ökningen också ska ses i relation till att bostadsbyggandet just nu minskar.

− Paradigmskiftet i byggbranschen är genomfört, limträ framstår alltmer som det nya förstahandsvalet, säger Johan Fröbel, som är chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

Långsiktig trend

Den produktgrupp som sticker ut mest i statistiken över limträförsäljningen är lagerbalk som säljs via bygghandeln. Ökningen för mars 2019 är hela 31 procent och för första kvartalet i år 14 procent, jämfört med samma period i fjol.

− Den långsiktiga trenden är att träbyggnadsindustrin tar marknadsandelar. Klimat- och kvalitetsargumenten för limträ har sedan några år landat hos byggbranschen, men vi ser också att allt fler lyfter fram det rationella byggande som limträ möjliggör, med tids- och kostnadseffektivitet som resultat, säger Johan Fröbel.

Stora aktörer kliver in

Svenskt Trä hänvisar till en egen genomfört och som visar att 71 procent av de tillfrågade i byggbranschen vill se ett ökat användande av limträ som stommaterial.

− Traditionellt sett har det varit små- och medelstora byggentreprenörer som med sina mer flexibla affärsmodeller har kunnat bredda sitt erbjudande med trä. Nu har även stora aktörer börjat kliva in på spelplanen, därför att allt fler ser både klimatnyttan och affärsmöjligheterna med limträ, säger Johan Fröbel.

Läs mer: Rekordorder till Martinsons

Försäljningen av limträ slår rekord

Därför har limträ blivit en succé