LRF vill ha svar: Hur stort är problemet med terrängfordon?

Många skogsägare upplever problem med olovlig terrängkörning. För att få svar på hur utbrett problemet är har LRF skickat ut en webbenkät till sina medlemmar.

Just nu utreds terrängkörningslagen. Förslag väntas presenteras i november 2019.
Just nu utreds terrängkörningslagen. Förslag väntas presenteras i november 2019. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Sista dag för att svara på enkäten är satt till den 13 januari. Men LRF kan redan nu konstatera att problemet är mycket stort. Det har inte bara kommit in många enkätsvar, även många bilder som visar skador har skickats in.

”Sönderkörda planteringar”

– Det här är en mycket stor fråga för våra medlemmar. Vi får mycket mejl och telefonsamtal om just terrängkörning. Det är sönderkörda planteringar, skadade skogsvägar, diken som satts igen, säger Björn Galant, äganderättsexpert på LRF.

Bakgrunden till att enkäten skickats ut är att det just nu pågår en utredning om terrängkörningslagen, tillsatt av regeringen.

– De uppgifter vi får in kommer vi att lämna vidare till Naturvårdsverket som fått ett separat uppdrag att kartlägga störningarna, säger Björn Galant.

Björn Galant, LRF.
Björn Galant, LRF. FOTO: ANN LINDÉN

LRF hoppas på nya terrängkörningslagen

Den nuvarande terrängkörningslagen är från 1975 när det fanns 20 000 snöskotrar i landet. De var betydligt mindre till storleken än vad de är i dag och användes främst som arbetsredskap.

– I dag finns det cirka 300 000 snöskotrar som i princip kan köras överallt. Dessutom har vi cirka 100 000 terränghjulingar som finns över hela landet. Motorcrosscyklar är ett annat problem.

”Hoppas kunna bidra genom enkätsvaren”

LRF har förhoppningar om att den nya terrängkörningslagen, som enligt plan ska presenteras till november 2019, kommer att vara bättre anpassad efter nuvarande förhållande.

– Vi är angelägna om att det fram tills förslaget läggs blir en så bra utredning som möjligt och vi hoppas kunna bidra till det med resultatet från enkäten, säger Björn Galant.