Många tvekar att anställa nya maskinförare

Produktionstakten i skogen gör att företag inte kan ta sig tid att anställa nyutexaminerade förare som behöver inkörstid. Det menar flera aktörer i skogen.

Trots att det skulle behövas avstår företag från att anställa nya maskinförare.
Trots att det skulle behövas avstår företag från att anställa nya maskinförare. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Inom de närmaste åren kommer många inom skogsyrken att gå in pension och ny arbetskraft behövs. Men trots detta är det många företagare som tvekar inför att anställa nyutbildade maskinförare. Det rapporterar P4 Dalarna.

Anledningen för många är att man inte har råd med den tid de nya förarna behöver till inkörning då de inte kan hålla samma takt som en erfaren förare – produktionstakten är alltför hög.

Går back

– Idag krävs det att förarna producerar hundra procent de arbetstimmar de är ute i fält för att det överhuvudtaget ska gå ihop. Man går back när nyutexaminerade kör helt enkelt, säger Johan Adolfsson som har en firma i Svärdsjö.

Skogs- och lantarbetsgivareförbundet, SLA, betalar ut ett bidrag på 5 000 kronor i veckan för att ta emot en praktikant. Men den kompensationen gäller bara personer under utbildningen.

– Det hjälper till för att handledaren lägger ner lite tid på praktikanten, men den täcker inte hela kostnaden, säger Johan Adolfsson.

Svårt komma in

Enligt Bernt Hermansson, nationell ordförande för branschorganisationen Skogsentreprenörerna har kraven från skogsbolagen höjts under de senaste åren utan att ersättningarna följt med i samma kurva.

– Vi har tyvärr tappar en hel del av vår attraktionskraft, mycket beroende på att vi har höga produktionskrav och låg lönsamhet i branschen. Det återspeglas när vi behöver anställa. Det blir svårt att komma in i företaget och leverera, eftersom marginalerna är så små är det en stor risk att anställa nya unga, säger han.

Tvekar trots behov

Av de företag som är anslutna till branschorganisationen Skogsentreprenörerna har 30 procent gått med förlust de senaste åren och för 60 procent är resultatet plus minus noll.

För Johan Adolfsson i Svärdsjö går företaget ganska bra, men han tvekar ändå.

– Som det ser ut för min verksamhet i dag har jag faktiskt plats för två till, men jag drar mig helt enkelt för att skaffa mig fler anställda, på grund av ekonomin, säger han.

Läs mer: PREMIUM: Personalbrist inom skogsbruket – hundratals tjänster tillsätts inte

PREMIUM: Fler jobb än arbetssökande i skogsbruket

Entreprenörer vill se förändringar i skogen