Mangrove lagrar mest koldioxid

Mangroveskogar lagrar mer koldioxid än någon annan skogstyp på jorden. Den slutsatsen drar en grupp finska och amerikanska forskare, skriver tidningen Miljömagasinet.

Det har länge varit känt att de så kallade mangroveträsken - skogbevuxna våtmarker längs kusten i många tropiska och subtropiska länder - är extremt produktiva ekosystem som omsätter kol snabbt. Men det har inte funnits några uppskattningar på hur mycket av kolet som finns i mangroveskogarna som stannar kvar där.

Men nu har en grupp finska och amerikanska forskare kommit fram till att mangroveskogarna lagrar upp till fyra gånger mer kol än de flesta andra tropiska skogstyper.En viktig förklaring är den djupa jorden, rik på organiskt material, som mangroveskogen växer i.

Mangroveskogars komplexa rotsystem som står i vatten saktar ner tidvattnet som kommer in och låter organiskt och oorganiskt material sedimentera på botten. Den låga syrenivån gör att nedbrytningen saktas ned, vilket resulterar i att mycket av kolet lagras i jorden.

Mangroveträsk har därför mer kol lagrat i jorden än de flesta tropiska skogar har lagrat i både jorden och den totala biomassan tillsammans.