Marit Bohlin: Allting hänger ihop inom skogsbruket

Sverige är ett land med en mycket fin skogsråvara, och det lever vi på när våra produkter exporteras. Men alternativen är många och avsättningen inte självklart, skriver Marit Bohlin.

Marit Bohlin skriver krönikor i Land Skogsbruk.
Marit Bohlin skriver krönikor i Land Skogsbruk.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Läser ett av de större bankernas nyhetsbrev där marknaden för både timmer och massaved analyseras. I och med stängning av en stor mängd pappersproduktion så får det konsekvenser för massavedsmarknaden. Det i sin tur tillsammans med en god konjunktur för sågtimmer leder än mer till ett överutbud av massaved då träden inte bara består av timmerstockar.

När sågverken går för fullt så produceras mer flis och den går också till bruken, vilket minskar deras behov av massaved. Ja, systemet är komplext och i änden på kedjan finns skogsägaren.

Idag har skogsägare olika mål med sitt skogsbruk, vissa kanske inte vill bruka skogen alls medan andra vill blanda nya och traditionella metoder. Oavsett mål så är frågan om skogsägaren någon gång vill göra en åtgärd och få avsättning för sitt virke?

För att få avsättning och därmed ekonomi så är vi beroende av att det finns en industri och en mix av industrier. Det hänger liksom ihop. Industrierna vi har idag är stora och komplexa och behöver ett inflöde av råvara varje dag.

Jag lägger ingen värdering i vad en skogsägare vill göra med sin skog, men den ekonomiska delen hänger ihop på ett komplext vis.

Vi i vårt skogsägande har själva fått fundera några varv extra när gallringsbehovet smyger sig på och priserna är låga. Behovet ligger fast, men det är ju också trevligt att kunna få en slant för det virke som levereras. Det beror självklart på hur skogen är skött sedan tidigare. Finns viljan att få ekonomi i åtgärder som görs så måste åtgärderna tidigare i livscykeln också göras.

En annan viktig del i detta är att det finns en diversifiering av industrin. Tyvärr finns de stora bruken bara vid kusterna, men sågverk finns ännu lite utspritt i landet. Det är något som är väldigt viktigt och kanske bör det finnas i tanken framåt att det inte tas för givet.

I andra änden av kedjan för sågtimmer finns kunderna. Sverige är ett land med en mycket fin råvara och det lever vi på när våra produkter exporteras utomlands. Det blir hus, snickerier med mera bland annat i Mellanöstern, men allt är inte frid och fröjd.

Även i detta område har man upptäckt skivmaterial, vilket nu ersätter trä. Av pappersmassa görs en hel del produkter som även vi svenskar använder dagligen. Samtidigt så pågår massor av projekt för att ta fram nya produkter som kan ersätta bland annat plast.

Vi kan inte ta något för givet, utan allt är i ständig förändring. Dessutom ska vi ha i åtanke att det är komplexa system som vi skogsägare verkar inom.

Marit Bohlin,

Blivande skogsägare, LRF Ungdomen

LÄS MER: Vem ska förvalta den privata skogen i framtiden?