Fler maskinförare ska utbildas i gymnasiet

I år inleder Skolverket ett projekt för att få fler utbildade inom yrken där få söker men behovet av arbetskraft är stort. I Skellefteå har gymnasieutbildningen av skogsmaskinförare utsetts.

Skolverket vill att fler maskinförare ska utbildas på gymnasiet.
Skolverket vill att fler maskinförare ska utbildas på gymnasiet. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

I ett projekt med branschskolor har Skolverket utsett tio skolor där det ska vara en försöksverksamhet mellan 2018 och 2023 och där skolorna får statsbidrag för detta.

Skogsmaskinförare utbildas

Skolorna erbjuder yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden, och där det lokalt inte finns ett tillräckligt stort elevunderlag, men där efterfrågan på arbetskraft är stor.

En av de tio orter som valts ut är Skellefteå, där skogsmaskinförare ska utbildas på gymnasienivå. Det skriver SVT Västerbotten.

"Utbilda för länet"

Enligt Skolverket är andra yrkesområden som är med i försöket bland andra plåtslageri, trädgård, maskinteknik, bageri, chark och sjöintendentur.

– Det är nödvändigt att vi hittar modeller, hela industrisidan är ju i ett motsvarande läge. I det här fallet handlar det om att utbilda för hela länet, säger Jan Midlert, gymnasiechef i Skellefteå.

Utveckla samverkan

Utbildningen förläggs i Skellefteå eller Lycksele de två första åren, och på Naturbruksgymnasiet i Burträsk under det sista året.

– Det handlar om att vi ska kunna utveckla ännu mer samverkan mellan kommuner och branscher i regionen, Jan Midlert, gymnasiechef i Skellefteå.

Fakta: Bidragen

Skolan kommer att kunna söka bidrag från höstterminen 2018 för upp till 5 elever per yrkesområde.

Bidraget kan uppgå till maximalt 50 000 per elev.

Elevens tid på branschskolan ska vara minst sex veckor per läsår och under högst två läsår.

Det totala bidragsbeloppet för 2018 är 10 miljoner kronor.

Läs mer: Få söker till utbildningarna trots lysande framtidsutsikter

Många tvekar att anställa nya maskinförare

PREMIUM. Personalbrist inom skogsbruket – hundratals tjänster tillsätts inte