Matolja från trä kan bli verklighet

Kan halm och sågspån bli värdefulla livsmedel? Det tror forskare från SLU. Nyligen fick de 7,5 miljoner kr för att testa idéerna på allvar.

Odlingsbehållare där jäst växer till i ett substrat bestående av lignocellulosa som brutits ned till mindre beståndsdelar.
Odlingsbehållare där jäst växer till i ett substrat bestående av lignocellulosa som brutits ned till mindre beståndsdelar. FOTO: MIKOLAJ CHMIELARZ

När forskningsrådet Formas meddelade vilka som får bidrag ifrån Nationella forskningsprogrammet för livsmedel gick 7,5 miljoner kronor till ett projekt med titeln "Ätbart trä – förädla lignocellulosa till värdefulla livsmedelsingredienser genom mikrobiell fermentering".

– Syftet med vårt projekt är att omvandla restprodukter från jord- och skogsbruk, exempelvis halm, flis och sågspån, till värdefull olja och andra föreningar med hjälp av fettinlagrande jästsvampar, säger Volkmar Passoth, som ska leda det nya projektet, i ett pressmeddelande.

Odlingsbetingelser

För att få fram ett substrat som jästen kan odlas i måste råvaran behandlas i flera steg, bland annat med enzymer, för att påskynda nedbrytningen av lignocellulosa. Att den här typen av jäsning kan ge en oljeråvara som kan användas i foder till odlad fisk har forskarna redan visat. Vad de ska göra nu är att förfina och effektivisera produktionsprocessen och att undersöka faktorer som har med livsmedelssäkerhet att göra.

– Vi kommer att undersöka vilka odlingsbetingelser sådana här jästsvampar behöver för att ge optimalt utbyte, berättar Volkmar Passoth. Vi behöver också utveckla en ny, miljövänlig metod att rena fram oljor och andra ämnen.

Ta fram exempel

De jästsvampar som är intressanta för projektet kan lagra in stora mängder olja i cellerna – mer än 60 procent av torrvikten. De producerar också karotenoider och ytaktiva ämnen (biosurfaktanter), som är mycket värdefulla som livsmedelsingredienser, men också i andra sammanhang.

I projektet ska det också tas fram exempel på livsmedel och foder som innehåller jästbaserade ingredienser. Dessa ska sedan utvärderas genom olika toxikologiska analyser. Slutligen ska det göras systemanalyser som belyser produktionen ur hållbarhetssynpunkt.

LÄS ÄVEN: Hon bär pappersklänning på Nobelfesten