Mellanskog börjar avverkningen av brandskadad skog

Nu ska Mellanskog börja avverka den brandskadade skogen i Hälsingland. Men priset är ännu inte klart.

Mellanskog börjar avverka brandskadat timmer. Bilden är från ett annat tillfälle.
Mellanskog börjar avverka brandskadat timmer. Bilden är från ett annat tillfälle. FOTO: TINA ANDERSSON

Mellanskog har startat avverkningen av brandskadad skog. Eftersom avverkning i brandområdet har en ytterligare säkerhetsaspekt jämfört med vanlig avverkning har arbetet börjat med trädsäkring. Timret ska sågas vid Setras sågverk i Färila och den första timmerbilen har redan gått iväg till sågen.

Pris inte klart

Trots att den brandskadade skogen nu börjar avverkas är det priset inte helt klart. För timmer kommer Mellanskog att erbjuda ett garantipris som innebär en lägsta nivå för olika dimensioner.

– I mars, april räknar vi med att göra en avstämning där vi tar fram ett slutgiltigt pris, säger skogschefen Matts Söderström.

Kvalitet avgör

En faktor som avgör slutpriset är kvaliteten på timret. En annan faktor är hur Skogsstyrelsen väljer att fördela de 110 miljoner kronor de fått från staten för stöd till de drabbade inom skogsbruket.