Mer betalt för sämre virke gynnar klimatet

I debatten hörs det ganska ofta att vi inte ska använda skogen som bioenergi. ”Det är bättre att använda den att bygga med, det är bättre ur klimatsynpunkt”. Så skriver Paul Christiansson i veckans skogskrönika.

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.
Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna. FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Självklart är det bra att använda trä i byggnation och jag är säker på att vi med rätt utvecklingsinsatser kan öka den andelen de närmaste åren. Korslimmat trä är ett exempel på en banbrytande teknik som gör att konkurrenskraften för trä ökar.

För oss skogsägare är det viktigt, sågtimret är det som står för den absoluta merparten av skogsnettot. I princip alla våra skötselåtgärder syftar till att vi ska producera sågbara sortiment för de betalas bäst. Problemet är ju bara det att träden är runda och koniska, dessutom behöver vi oftast gallra en eller flera gånger för att få hög andel sågbart timmer med bra kvalité i slutändan.

Johan Freij på Danske bank gjorde i det senaste numret av deras marknadsbrev en uträkning på hur utfallet av Sveriges avverkningar ser ut. Drygt 50 procent av det som avverkas är sågtimmer, cirka 41 procent är massaved, cirka 5 procent är husbehovsved och cirka 4 procent är grenar och toppar.

Vad blir det av allt detta? Jo, ungefär hälften av sågtimret blir sågade trävaror, plank och brädor. Av den andra halvan av timmerstocken går cirka hälften till massatillverkning som sågverksflis och resten, som består av spån och bark, till energi. Av massaveden och flisen som kommer från sågverken blir cirka hälften massa som vi gör pappersprodukter av och den andra halvan blir energi. I slutändan är det följaktligen ungefär 25 procent som blir sågade trävaror, 25 procent blir massa och ganska exakt 50 procent blir energi av olika slag.

Varför vill jag då belysa detta? Jo, i debatten ifrågasätts bioenergin väldigt ofta och att vi uppmanas att öka timmerandelen så att vi inte bara använder kortlivade produkter. Självklart ska vi jobba med timmerandelen, utveckla träbyggandet, kanske skapa nya innovativa träkonstruktioner, men massatillverkningen och inte minst energidelen kommer också att vara extremt viktig för lönsamheten i skogsbruket.

Det kommer att falla ut stora mängder bioenergi hur vi än gör, och då måste det vara smart ur alla synvinklar att göra det på ett så effektivt och värdehöjande sätt som möjligt.

Om vi kan höja betalningsförmågan på de sämre kvalitéerna skulle det vara till stor nytta för skogsägarna, samhället och klimatet.

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna

LÄS MER: ”Ska vi lösa klimatkrisen måste kol, olja och naturgas stanna i backen”

LÄS MER: Äganderätt bygger starka samhällen