Mer pengar mot CWD

Norges regering avsätter mer pengar för arbetet mot avmagringssjuka, CWD.

Smittskyddet mot CWD i Norge får mer pengar
Smittskyddet mot CWD i Norge får mer pengar FOTO: JANOS JURKA / NATURFOTOGRAFERNA /IBL BILDBYRÅ

Arbetet med smittskyddet mot avmagringssjuka, CWD, efter att all vildren fällts i Nordfjella i Norge ska få extra anslag, meddelar Norges regering rapporterat av Bondebladet.

Pengar till övervakning

I den nya budgeten har pengar även avsatts för att övvervaka sjukdomen i resten av landet.

Läs mer: CWD-kartläggning i Sverige startar 2018

– Det har nu gjorts ett omfattande arbete med att kartlägga utbredningen av CWD, och all vildren i Nordfjella är fälld. Om vi ska lyckas med etn trygg återetablering av frisk ren i området, måste vi försäkra oss om att vi har friska djur att rekrytera från, och att vi har den bästa möjliga kontroll på var smittoämnena finns, säger lantbruks- och livsmedelsministern Jon Georg Dale.

Hjortdjur testades

När CWD upptäcktes i Nordfjella var det första gången i Europa och en omfattande provtagning sattes i gång av norska hjortdjur, som älg, vildren, tamren, hjort och rådjur.

19 fall

I Nordfjellas zon 1 har över 2 100 renar fällts, och över 1 400 i statlig regi under vintern. Av dessa kunde man påvisa CWD i 19 fall. Nu ska området hållas fritt från vildren i fem år, och efter det är planen att etablera en frisk vildrenstam i området.

Läs mer: EU överväger importrestriktioner mot Norge

Jägare åt upp CWD-smittad ren