Mesta skogspengarna till Småland

17 miljoner kronor till regionala arbeten och en inspirationskonferens i december. Nu börjar det nationella skogsprogrammets arbete ta form.

Thomas Mårtensson, Skogsstyrelsen.
Thomas Mårtensson, Skogsstyrelsen. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Smålandslänen och Jämtland får mest när Skogsstyrelsen fördelar de regionala pengar som myndigheten fått ansvar för. Pengarna ska gå till arbeten med skogsstrategier, men Småland har redan en och Jämtland är på god väg.

– De flesta behöver börja skapa forum för breda dialoger, säger Thomas Mårtensson som är projektledare på Skogsstyrelsen.

Länsstyrelserna huvudmän för aktiviteter

Många län har pratat om samarbeta.

– Det tycker jag är bra, att man inte låter länsgränserna begränsa utan att man jobbar tillsammans utifrån skogen.

Det är länsstyrelserna som fått pengarna och därmed är huvudmän för aktiviteter. Men i de allra flesta län finns samarbete med andra aktörer.

De flesta ansökningar beviljade

Ansökningarna överskred inte den summa Skogsstyrelsen fått att fördela och därför har myndigheten i del flesta fall beviljat ansökningarna. Kravet har bara varit att de tänkta aktiviteterna ryms inom visionen för nationella skogsprogrammet, det vill säga att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.

Skogen har olika betydelse för olika län och regioner. I vissa områden är virkesråvaran det viktigaste, i andra kan det vara turism och friluftsliv. Därför ska skogsprogrammet byggas underifrån, samtidigt som det finns en nationell inriktning.

– Jag tycker att det är ett bra angreppssätt. Det är olika regionala förutsättningar, industrin ser olika ut i olika delar av landet och skogen ser olika ut, säger Thomas Mårtensson.

Konferens ska lyfta goda exempel

Skogsstyrelsen har också fått i uppdrag att i år och nästa år anordna en konferens. I år blir det den 6-7 december i Stockholm, där en av dagarna viks åt jämställdhet inom skogssektorn. Konferensen riktar sig till myndigheter, lärosäten, skogsbruket och vidareförädlingssidan.

Tanken med konferensen i december är att den ska inspirera deltagarna i det fortsatta arbetet. Goda exempel ska lyftas fram. Exempelvis har Smålandslänen och Östergötland redan tagit fram en skogsstrategi, och Jämtland och Västernorrland har gjort en förstudie som det fortsatta arbetet ska utgå från.

LÄS MER: Pär Fornling: ”Miljömålen pekar åt olika håll”

FAKTA: Nationella skogsprogrammet

Det var alliansregeringen som lanserade idén med ett skogsprogram och efter två års arbete överlämnade i september 2016 arbetsgrupperna sina underlagsrapporter till landsbygdsministern. Därefter var det tyst länge. Anledningen var enligt den röd-gröna regeringen att många personer och intressen var involverade.

I maj beslutade regeringen om en strategi för det nationella skogsprogrammet. I juli kom en handlingsplan med nio uppdrag från regeringen:

• SLU ska ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog.

• Skogsstyrelsen ska utveckla rådgivning för ett hållbart skogsbruk och får extrapengar till ett pågående projekt för detta.

• Skogsstyrelsen ska bistå i arbete inom internationella skogsfrågor.

• Skogsstyrelsen ska genomföra och förbereda en Skogsakademi för beslutsfattare inom EU. Detta är ett samarbete med Finland och planen är att ha skogsexkursioner i de bägge länderna.

• Skogsstyrelsen ska bistå regeringskansliet i genomförandet av det nationella skogsprogrammet.

• Skogsstyrelsen ska stödja regionala dialoger och insatser.

• Skogsstyrelsen ska fördela regionala pengar för att stödja arbete som syftar till att nå skogsprogrammets vision.

• SLU ska genomföra en samhällsekonomisk analys av att använda ersättningsmark från Sveaskog i utbyte mot annan naturreservatsmark från privata markägare.

• Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska tillsammans med SLU ta fram statistik för skogsmark med arealer uppdelat på formellt skyddade områden, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt lagstiftat skydd av improduktiv skogsmark.

• SLU ska utforma ett ändamålsenligt utbildningspaket för älgförvaltningen.

Källa: Regeringen