Miljöorganisationer kräver avverkningsstopp i Ore

Över 20 miljöorganisationer skriver till regeringen och kräver ett omedelbart stopp för statliga Sveaskog att avverka i Ore Skogsrike i Dalarna, tills en inventering av naturvärden i området gjorts.

Miljöorganisationer vill ha en ny nyckelbiotopsinventering i Ore Skogsrike.
Miljöorganisationer vill ha en ny nyckelbiotopsinventering i Ore Skogsrike. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

"Det är en skandal att skyddsvärda skogar avverkas av staten i unika landskap med en stor koncentration av skogar med höga naturvärden, såsom i Ore Skogsrike", skriver företrädare från bland annat Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Skydda Skogen i ett brev som i dag, torsdag, har skickats till närings- och innovationsminister Mikael Damberg och miljöminister Karolina Skog.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Sveaskog står också som mottagare, och kravet på ett avverkningsstopp framförs också i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Vill ha ny inventering

Kravet är ett omedelbart moratorium (stopp) för avverkning av skog på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike tills en oberoende nyckelbiotopsinventering har genomförts. Samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter ska också artinventeras i fält, skriver organisationerna.

"Alla skogar med höga naturvärden måste därefter skyddas i sin helhet och inte utsättas för mosaikhuggning eller någon annan skogsbruksåtgärd", står det i brevet.

Önskar mer ägarstyrning

Ore Skogsrike är ett område i norra Rättviks kommun i Dalarna, där Sveaskog är en av ägarna. Miljöorganisationerna som undertecknat brevet anser att regeringen skulle kunna reglera statliga Sveaskog hårdare när det gäller avverkningar i områden med höga naturvärden.

"Regeringen behöver på ett helt annat sätt än vad som varit fallet hittills använda den möjlighet som de statliga ägardirektiven ger för att säkerställa att de fungerande skogsekosystem som finns kvar på statens skogsinnehav förblir fungerande", står det i brevet.

LÄS MER: SCA stoppar avverkning efter Greenpeace aktion

Aktivister tältar i skogen för att stoppa Sveaskogs avverkning