Mindre styrning och mer frihet stärker näringen

Möjligheten att för skogsägaren att bestämma själv kommer att stärka skogsnäringen och bli viktigare än eventuella nackdelar från de få som kommer att sköta skogen sämre, skriver Knut Persson.

Vet du eller staten bäst hur skogen på din mark ska skötas, frågar Knut Persson.
Vet du eller staten bäst hur skogen på din mark ska skötas, frågar Knut Persson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Vet du eller staten bäst hur skogen på din mark ska skötas? Att få bestämma själv och pröva sina idéer är kanske den starkaste drivkraften för skogsägaren. Om man vill få en stark och livskraftig skogsnäring borde man alltså minska styrningen. Men utvecklingen har snarare gått åt andra hållet.

Det är inte så oerhört länge sedan som staten detaljstyrde skogsbruket för att öka produktionen. Mycket av det finns kvar, men nu handlar det i allt högre grad om att ställa miljökrav som minskar produktionen. I båda fallen betyder det att både handlingsutrymmet och glädjen med att vara skogsägare minskar.

Leif Öster föreslog för några veckor sedan i en krönika i den här tidningen att skogsvårdslagen ska avskaffas. I Sverige har vi i lag i drygt 100 år ställt krav på skogsskötseln, skulle det inte få oerhörda konsekvenser om vi helt sonika slutar med det?

Nej, menade Leif Öster. De flesta skogsägare är vettiga och tänkande människor och de kommer att sköta skogen även i fortsättningen. Kanske inte alltid precis som lagen bestämde, men det behöver inte vara sämre.

De som har varit med ett tag minns kanske den mycket omfattande internregleringen som fanns i den svenska jordbrukspolitiken fram till för 30 år sedan. Eftersom det till exempel var mer lönsamt att sälja konsumtionsmjölk än ost och smör fick mejeriet som sålde mycket mjölk betala till mejeriet som hade en större andel ost och smör. Ett liknande system fanns i slakten.

Det här har mycket lite med skogspolitik att göra. Men det finns en likhet: när det var på tal att avskaffa regleringen menade mejerier och slakterier att det var fullständigt omöjligt. Konsekvenserna skulle bli stora och svåröverskådliga.

När avregleringen till slut ändå gjordes krävdes säkert en del omställningar, men det hände faktiskt väldigt lite. En långsiktig positiv effekt var att de enskilda företagen fick större frihet att utveckla sin verksamhet.

Något liknande kan hända i skogen. Möjligheten att bestämma själv kommer att stärka skogsnäringen och bli viktigare än eventuella nackdelar från de få som kommer att sköta skogen sämre.

Det här betyder inte en total frihetsreform eftersom mycket av miljöreglerna finns i annan lagstiftning. Politikernas roll att i lag väga produktionen mot miljön kommer att finnas kvar. Men en massa andra regler kan faktiskt försvinna.

LÄS MER: Det behövs en mittlinje för småskaligt skogsbruk

LÄS MER: Orimliga krav på små skogsägare