Mittuniversitetet ny partner i Treesearch

Mittuniversitetet blir ny kärnpartner i forskningsplattformen Treesearch.

Mittuniversitetet i Sundsvall.
Mittuniversitetet i Sundsvall. FOTO: MOSTPHOTOS

Treesearch är en plattform för samarbete kring grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Där samverkar akademi, industri, privata stiftelser och staten för att utveckla kompetenser och kunskap för att så småningom leda till nya innovationer baserade på skogen.

"Vill bidra till forskning"

Nu är det klart att Mittuniversitetet blir kärnpartner i Treesearch.

− Vi är mycket glada att vi blir partner i Treesearch. Det ger möjlighet att öka vårt akademiska avtryck och bidra till nationella forskningsfrågor. Vi vill gärna bidra till forskning, utbildning, forskningsinfrastruktur och aktiviteter inom plattformen Treesearch, säger Kaarlo Niskanen, forskningsledare vid forskningscentrat Fibre Science and Communication Network, FSCN, Mittuniversitetet i ett pressmeddelande.

"Värdefullt nätverk"

FSCN bildades 1999 och har idag tre huvudområden; fiberteknologi med fokus på mekanisk och kemisk pappersmassa, cellulosamaterial och kompositer, och stora funktionella ytor för energilagring på pappersbaserade produkter.

− Det akademiska och industriella nätverk som Treesearch erbjuder är värdefullt för oss, säger Kaarlo Niskanen.

Förväntas passa

Treesearch har ett program med kurser för doktorander och forskare inom akademi och industri, som förväntas passa med den forskarskola i samverkan med industrin som drivs vid FSCN på Mittuniversitetet.

– Från Treesearchs sida är det mycket glädjande att få med Mittuniversitetet som core-partner. Mittuniversitetet är en viktig aktör för forskningen inom området och kommer bidra till att ytterligare stärka Treesearch, säger Daniel Söderberg, föreståndare på Treesearch.

Fakta: Treesearch

Plattformen Treesearch startade 2017 och förväntas vara i full drift 2019.

I Treesearch ingår i nuläget skogsindustrierna BillerudKorsnäs, Holmen, Stora Enso, Södra och SCA, samt KTH, Chalmers, Linköpings universitet och Mittuniversitetet.

Plattformen bedrivs inom ramen för regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Forskningen inom Treesearch utgår från fyra temaområden:

1. Ved- och vedkomponenter – struktur och modifiering

2. Bioraffinaderi för material och kemikaliesystem

3. Materialformning av fasta och flytande materialsystem

4. Nya material – materialdesign och egenskaper

Läs mer: 70 miljoner till forskningsplattformen Treesearch