Moelven lägger ner sågverk

Sågverket Moelven Eidsvold i Norge läggs ner. Anledningen är dålig lönsamhet, stora investeringsbehov och höga driftskostnader.

Moelven Eidsvold läggs ner.
Moelven Eidsvold läggs ner. FOTO: MOELVEN

Eidsvold är Moelvens äldsta sågverk och 60 tjänster försvinner när driften lägger ner första kvartalet 2020.

– Detta är en trist dag för våra medarbetare och för Moelvens historia. Det är med ett särdeles tungt hjärta vi avvecklar en så traditionsrik verksamhet, men kostnaderna är för höga för att försvara vidare drift, säger Bjarne Hønningstad, styrelseordförande för Moelven Eidsvold i ett pressmeddelande.

Bjarne Hønningstad, styrelseordförande för Moelven Eidsvold.
Bjarne Hønningstad, styrelseordförande för Moelven Eidsvold. FOTO: MOELVEN

För höga driftskostnader

Eidsvold är ett kombinerat sågverk och hyvleri. I slutet av augusti informerades de anställda om att styrelsen övervägde att stänga verksamheten. Styrelsen pekade på höga driftskostnader och att det krävs omfattande investeringar för att göra verksamheten lönsam.

– Slutsatsen är att vi inte kan försvara fortsatt verksamhet på Moelven Eidsvold. Vi lyckas producera samma produkter till mycket lägre kostnad på andra kombinationsanläggningar, säger Bjarne Hønningstad.