Moelvens resultat lyfte under hösten

Moelven-koncernen förbättrade sitt rörelseresultat med över 100 miljoner norska kronor under 2017 jämfört med året innan. Årets sista kvartal gick särskilt bra.

Moelven gjorde större vinst förra året än året innan.
Moelven gjorde större vinst förra året än året innan. FOTO: EGIL BJERKE

Norska träindustrikoncernen Moelven gjorde en vinst på 420 miljoner norska kronor under 2017, jämfört med 295 miljoner norska kronor året innan.

Särskilt i slutet av året gick det bra för Moelven. Totalt under året ökade företagets intäkter med 4,5 procent, men under kvartal fyra var ökningen 12 procent. Rörelseresultatet för kvartalet blev 125 miljoner norska kronor, att jämföras med 42 samma period 2016.

– Omsättningen under fjärde kvartalet var betydligt högre än under samma period föregående år. De främsta orsakerna är höjda priser på industrivirke, tillfredsställande aktivitet inom byggvaruhandeln i Skandinavien samt högre aktivitetsnivåer inom produktområdena byggmoduler och limträ, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier, i ett pressmeddelande.