Multiskador ett av fjolårets plågoris

Under fjolåret var multiskador på tall och utbredningen av svampsjukdomen Diplodia två av de mest framträdande skogsskadorna, enligt Skogsstyrelsen.

FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Multiskadad tall, som drabbas av flera parallella angrepp, och svampsjukdomen Diplodias etablering i Sverige var de mest omfattande skadeproblemen i skogen. Det visar en sammanställning från Skogsstyrelsen, som redovisas i form av tre rapporter, Skogsskadeskaderapport 2017, region nord, mitt och syd.

Granbarborre spreds

Granbarkborren utgjorde ett stort problem i södra Norrland, framför allt i Medelpad, Ångermanland, Jämtland och norra Hälsingland. Övervakningsfällorna fick rekordfångster i övervakningsfällorna, men skadorna på levande skog och angreppen är sannolikt på väg att minska. Markägare rekommenderas att följa utvecklingen noga.

– Eftersom granbarkborren trivs i färska vindfällen och nedsatta granar är det viktigt att få ut dem så att angreppet inte tar ny fart, säger Hans Källsmyr, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Multiskador ökade

Törskatesvamp på tall är ett stort problem, med omfattande angrepp. Även knäckesjuka är utbrätt. Begreppet multiskadad tall beskriver när trenden drabbas av törskate, knäckesjuka och viltbet på en gång. Risken för att träden dör helt ökar, samtidigt som kombinationen av angrepp försvårar åtgärder.

Svampsjukdomen Diplodea pinea, som under 2016 upptäcktes på tallar norr om Arlanda, har nu upptäckts både norr- och söderut, från Ljudal och ned till Småland. Därför anses svampen vara etablerad. Dess utbredning gynnas av klimatförändringarna. Eftersom den är en svår skadegörare i sydöstra Europa, bör skogsägare följa utvecklingen noga.

Torkstress i Götaland

Två större bränder inträffade, där båda drabbade Småland. Torkan har samtidigt varit utbredd och lett till torkstress i granbestånd, samt efterföljande angrepp av granrost och olika insekter.

LÄS OCKSÅ: Multiskadad skog ökar