Mycket att tänka på innan man upphandlar röjningstjänster

undefined

FOTO: EMILIA NILSSON

Tidsbrist är en vanlig orsak till att en del ungskogar inte blir röjda som de ska. Det är lätt att underskatta det arbete som krävs. Hinner du inte röja, trots att du har både kunskap och erfarenhet, kan det vara idé att köpa tjänsten.

Anlita certifierade

Röjningarna utförs av entreprenörer som man kan vända sig till direkt, eller gå via virkesköpare, skogsinspektor eller skogsägarförening, som kan erbjuda röjning eller förmedla kontakter.

– Kolla så att den du anlitar är certifierad. Har de gjort uppdrag åt skogsbolag eller skogsägarföreningar måste de vara certifierade och kontrolleras noga, så det kan vara en trygghet för skogsägaren, säger Andreas Nilsson som driver Nilssons Jord & Skog i Backe i norra Jämtland.

Ta referenser

Certifierade entreprenörer måste betala avtalsenliga löner, ha utbildad personal, rätt utrustning och ska kunna sin sak.

– Men det är ändå ingen garanti för att jobbet blir fackmannamässigt utfört. Det är viktigt att ta referenser från markägare som tidigare anlitat entreprenören. Avgörande är att hitta någon du litar på, menar Andreas Nilsson.

När skogsägaren kollat referenser och fått förtroende för entreprenören kan det enligt Andreas vara okey att röjningen sker med löpande räkning.

– Resultatet är det viktigaste – inte bara att det ska bli så billigt som möjligt. Man kan självklart även komma överens om ett fast pris, men i vårt företag röjer vi på löpande. Då garanterar jag full fart och att det blir ett bra jobb.

Fundera över vilket resultat man vill ha

Han betonar också att innan skogsägaren köper en röjningstjänst behöver hon eller han fundera över vilka mål man har med skogen. Vad vill jag med produktionsskogen? Hur mycket naturvårdshänsyn ska tas? När ska första röjningen och gallringen göras? Vill jag satsa på barr- eller lövträd?

– För mig som röjare är det viktigt att veta hur skogsägaren vill ha det och det förutsätter ju att ägaren själv har en idé om vilket resultat man vill ha.

Detaljerad karta underlättar

Innan arbetet börjar brukar Andreas Nilsson gå runt i skogen tillsammans med markägaren så att båda är överens om vad som behöver göras.

– En bra och detaljerad karta underlättar vid planering av röjningen. Där kan skogsägaren märka ut och skriva om vi ska röja på något särskilt sätt, exempelvis hålla stigar öppna eller hur vi ska röja vid en kulturlämning. En karta går att få gratis via ”Mina sidor” på Skogsstyrelsens hemsida.

Skriftligt kontrakt

Kontraktet mellan skogsägare och entreprenör bör vara skriftligt. Där regleras vad som ska göras och hur mycket det kostar. Det bör också stå när arbetet ska påbörjas och vara färdigt, samt när betalning ska ske.

– När röjningen är utförd är det bra att göra en gemensam besiktning där skogsägaren ser resultatet av arbetet. Betala inte fakturan förrän allt är klart och godkänt, och undvik delfakturering, uppmanar Andreas Nilsson.

LÄS MER: Så visar du naturhänsyn även vid gallring

Tips vid köp av röjningstjänster

Att tänka på innan arbetet påbörjas:

* Vad är målet med beståndet som ska röjas?

* Hur många stammar per hektar ska finnas kvar efter röjning?

* Vilka trädslag ska gynnas? Har du särskilda instruktioner om hur lövträd ska hanteras?

* Vilken naturvårds- och miljöhänsyn ska tas?

Priset på röjning varierar stort mellan olika objekt. Några saker som påverkar priset är:

* Skogens höjd och täthet.

* Storleken på objektet och gångavståndet dit.

* Terrängens utseende, främst ytstruktur och lutning.

Viktiga saker att komma överens om i ett skriftligt kontrakt:

* Vilket område som ska röjas.

* Vad röjningen kostar per timme eller för hela röjningsobjektet.

* När arbetet ska påbörjas och vara slutfört.

* Röjningsinstruktioner som trädslagsval, stamantal efter röjning, stamval och miljöhänsyn.

* Protokoll från uppföljning och sättet att återrapportera till dig som beställare.

Följ upp röjningen

* Är hela den överenskomna arealen röjd?

* Är hänsyn taget till natur-, kultur- och rekreationsvärden enligt överenskommelsen?

* Är kvarvarande bestånd stamantal per hektar enligt överenskommelse?

* Känner du dig osäker kan du ta hjälp av en oberoende fackkunnig för att bedöma arbetet.

Källa: www.skogsstyrelsen.se