Nordkalk ger upp om kalkbrytning i Ojnareskogen

Nordkalk kommer inte att driva frågan om huruvida regeringens utpekande av Ojnareskogen som ett Natura 2000-område under 2015 var förenligt med Europarätten, skriver Hela Gotland.

Nordkalks anläggning i Storugns på Gotland.
Nordkalks anläggning i Storugns på Gotland. FOTO: STIG HAMMARSTEDT/TT

En process i Europadomstolen skulle dock inte ändra grundfrågan om bolaget får bryta kalk eller inte, utan endast avgöra huruvida det var korrekt av regeringen att peka ut området som ett EU-naturreservat under pågående tillståndsprocess, uppger Nordkalk.

– Processen att få tillstånd i Bunge har knutit upp omfattande resurser under väldigt lång tid. Nordkalk behöver nu fokusera på den befintliga verksamheten, säger vd Paul Gustavsson till Hela Gotland.

Domen från 2018 har vunnit laga kraft

I april avslog Högsta domstolen bolagets ansökan om prövningstillstånd i målet om kalkbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Mark- och miljööverdomstolens dom från 2018 vann därmed laga kraft.

I domen som meddelades i september 2018 konstaterade domstolen att stenbrytning inom området skulle leda till att prioriterade livsmiljöer som finns i området bryts ut.

LÄS MER: HD: Ingen stenbrytning i Ojnareskogen