Norra fortsätter satsa på sågverksproduktionen

Norras rörelseresultat under årets första åtta månader landade på 30,6 miljoner kronor. Det är cirka 15 miljoner kronor lägre än samma period i fjol, vilket förklaras med att förra årets resultat lyftes av en reavinst efter en fastighetsförsäljning.

Pär Lärkeryd.
Pär Lärkeryd. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Januari-augusti i år har präglats av en hög efterfrågan på sågade trävaror, med goda prisnivåer under våren. De dämpades sedan under sommaren av valutakursförändringar. Förr Norras del har också produktionen varit lägre under periodens senare del, vilket beror på ombyggnationer i Norras båda sågverk.

– Under juli och augusti låg sågverksproduktionen till stora delar nere då vi satsade 110 miljoner kronor i ny utrustning. Projekten har gått enligt plan och vi står nu rustade inför framtiden och det skulle inte förvåna mig om vi slår produktionsrekord innan året är slut, kommenterar Norras vd Pär Lärkeryd i ett pressmeddelande.

Ser ljust på framtiden

Flera nya tjänster för skogsägare har införts den senaste tiden och ett ytterligare kontor för skogsekonomiska tjänster har öppnats i Luleå.

Framöver fortsätter Norra sin satsning på ökad sågverksproduktion. Den globala efterfrågan på sågade trävaror ökar, samtidigt som pappersindustrin efterfrågar ökade volymer av massaved.

– Skogsindustrins långsiktiga satsningar ger hopp om framtiden och det gäller att följa med på tåget mot framtiden så att våra medlemmar ska kunna ta del av de möjligheter som är på väg att skapas för svenskt skogsbruk, kommenterar Pär Lärkeryd.