Norska smittan ett mysterium för forskarna

Det är fortfarande oklart hur smittan CWD hjortdjur har uppkommit i Norge. Man har tidigare trott att den kommit från Nordamerika men nya forskningsresultat avfärdar den teorin.

Nya forskningsresultat visar att avmagrinssjukdomen CWD inte kommer från Nordamerika som man tidigare trott.
Nya forskningsresultat visar att avmagrinssjukdomen CWD inte kommer från Nordamerika som man tidigare trott. FOTO: MOSTPHOTOS

Nya forskningsresultat tyder på att avmagrinssjukdomen CWD som drabbat hjortdjur i Norge inte är kopplad till den nordamerikanska typen som man tidigare trott. Därmed är det fortfarande ett mysterium hur sjukdomen kommit till Norge.

Kan inte förklara

Studien som är gjord på råttor visar att det handlar om olika typer av CWD, Chronic Wasting Disease, i Norge och i Nordamerika.

– Med denna nya kunskap är det lite som stödjer spekulationerna om att smittan i Nordfjella kommer från Nordamerika. Hur den har kommit till Norge har vi kan vi inte uttala oss om i dag, säger CWD-koordinatorn Jörn Våge vid norska Veterinaerinstituttet, i ett pressmeddelande.

Inga fall i Sverige

Smittan har bland annat inneburit att man behövt skjuta av flera renar i Nordfjella för att förhindra smittspridning.

Hittills har inga fall i Sverige påträffats men just nu genomförs kartläggningar av sjukdomen både i Sverige, Finland, Polen och i de baltiska länderna, inom ramen för ett EU-projekt. Kartläggningen syftar till att få en bättre bild av vilka länder som är drabbade.

FAKTA: Chronic Wasting Disease

Chronic wasting disease, CWD, kallas även avmagringssjuka och drabbar hjortdjur (ren, älg och olika hjortarter). Sjukdomen kan smitta vid direktkontakt mellan djur, men även indirekt genom att sjuka djur utsöndrar smittämnet i saliv, urin och avföring som sedan förorenar foder, vatten och jord. Ett eller flera symtom kan förekomma. Det vanligaste är att djuret successivt magrar av. Även beteendestörningar, trötthet, problem med att samordna rörelser, förlamningar, skakningar, ökad salivering samt ökad törst och utsöndring av urin kan förekomma. Sjukdomsförloppet varar i veckor till månader, innan djuret slutligen dör. Smittade djur tillfrisknar inte.

Källa: SVA

LÄS MER: Svenska klövdjur testas för CVD

LÄS MER: Fall av rensjukdomen CWD upptäckta i Norge

LÄS MER: Jägare åt upp CDW-smittad ren

LÄS MER: Mer pengar mot CWD