Ny lag om invasiva arter möter kritik från LRF

Regeringen presenterade under tisdagen sitt förslag på ny lag för att stoppa utbredningen av invasiva arter i Sverige. LRF i Skåne är kritiska till hur förslaget är utformat.

FOTO: MOSTPHOTOS

Regeringen, med miljöminister Karolina Skog (Mp) i spetsen, vill trappa upp kampen mot invasiva arter som sprider sig i Sverige och minska de stora kostnader som går till att stoppa deras spridning.

Myndigheter får rätt till privat mark

På tisdagen presenterade de ett förslaget på ny lag för att stoppa de ovälkomna växterna där de bland annat föreslår att den som för in eller sprider invasiva arter i Sverige ska kunna dömas till böter eller upp till två års fängelse. Samt att att myndigheter får avgöra hur enskilda invasiva främmande arter ska hanteras.

Dessutom kommer myndigheter och kommuner, om lagen träder i kraft, få tillträde till privat mark för att bekämpa arterna, även om markägaren motsätter sig det. En aspekt som har väckt reaktioner.

LÄS MER: Ny lag ska stoppa invasiva arter

Oro för vad rätten till intrång för med sig

Marianne Andersson, ordförande i LRF Skåne, tycker att det låter positivt att man vill ta tag i saker som är dåliga för den biologiska mångfalden. Men den del av förslaget som innebär intrång på någons mark tycker hon inte är rätt väg att gå.

– Vi vet att det är problem med till exempel jättelokan och att den behöver bekämpas. Men jag är orolig för vad den eventuella lagstiftningen och de föreskrifter som ska användas mot bakgrund av detta kan innebära för den enskilda markägarens brukanderätt. Vi har sett innan att det kan slå mot företagandet, säger hon till Sveriges Radio Malmöhus.

Bör handla om dialog

I stället för en lagstiftning vill Marianne Andersson se en utökad dialog mellan myndigheter och markägare om hur man gemensamt kan hitta en lösning.

LÄS DEBATTEN: Ett fungerande skogsbruk kräver en stark äganderätt