Ny teknik ska ge mer biomassa i skogen

Med ny teknik ska dyra SE-plantor bli lika billiga som traditionellt odlade skogsplantor. Då kan tillväxten i skogen öka med upp till 35 procent.

Christofer Rhén, VD för skogsbioteknikföretag SweTree Technologies.
Christofer Rhén, VD för skogsbioteknikföretag SweTree Technologies. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Traditionell massförökning av frö för plantproduktion sker genom fröplantager. Det är ett är billigt sätt att producera förädlade frön för skogsplantor, men nackdelen är att förädlingsprocessen tar väldigt lång tid. Men med förökningsmetoden somatisk embryogenes, eller SE som den också kallas, går förädlingsprocessen mycket snabbare.

SE-metoden är väl beprövad. Den handlar om att man startar en cellkultur från ett frö som förökas upp med ett näringsmedium. Efter 8-9 veckor har mogna somatiska embryon utvecklats, vilka sedan gror till små mikroplantor.

– Det som traditionellt tar 20-30 år tar bara ett år med SE-metoden, konstaterar Christofer Rhén, VD för skogsbioteknikföretaget SweTree Technologies.

Mikrogranplantor blir pilotanläggningens slutprodukt.
Mikrogranplantor blir pilotanläggningens slutprodukt. FOTO: SWETREE

Bättre tillväxt

Förökningsmetoden somatisk embryogenes ger flera fördelar på plantmaterialet. En av de viktigaste är att en SE-planta har betydligt bättre tillväxt än en traditionellt förädlad planta. Tillväxten av biomassa på en SE-planta är så mycket som upp till 35 procent mer.

Problemet hittills har dock varit att framställningen av SE-plantorna har krävt manuell hantering, vilket gjort plantorna extremt dyra och därför inte kommersiellt gångbara.

Somatiska granembryon.
Somatiska granembryon. FOTO: SWETREE

Det har tidigare gjorts misslyckade försök att automatisera processen, men nu finns det enligt SweTree rätt teknik som kan möjliggöra en tillräckligt kostnadseffektiv förädlingsprocess.

Företaget har under flera år utvecklat sin teknologi för automatiserad produktion av skogsplantor baserad på somatisk embryogenes och har nu patenterat nyckelsteg i processen som bygger på automatisk robotiserad sortering och kvalitetsavsyning med hjälp av artificiell intelligens, AI.

– Vi har arbetat med den här teknologin i tio år och nu vet vi att den fungerar bra i labbmiljö, säger Christofer Rhén.

Investerar 50 miljoner

Tillsammans med skogsbolagen Stora Enso, Sveaskog, Södra och Holmen, investerar SweTree nu 50 miljoner kronor i en pilotanläggning som ska testa den patenterade teknologin i större skala. Där ska robotar klara av hanteringen av embryona och med hjälp av AI göra ett automatiserat urval av de bästa plantorna.

– Utmaningen är nu att få alla delar i processen att hänga ihop och att få den tillräckligt kostnadseffektiv så priset på SE-plantorna blir kommersiellt gångbart, förklarar Christofer Rhén.

Laboratorie- och forskningsingenjörerna Louise Gustafsson, Khanzeb Khan och Dan Sjöström på SweTree Technologies, som ska ta fram mikroplantor med bättre tillväxt.
Laboratorie- och forskningsingenjörerna Louise Gustafsson, Khanzeb Khan och Dan Sjöström på SweTree Technologies, som ska ta fram mikroplantor med bättre tillväxt. FOTO: SWETREE