Nya jakttider föreslås för klövvilt

Många av de förslag till nya jakttider som Naturvårdsverket nu har presenterat landade i god jord hos LRF. Men helt nöjd är man inte.

Anders Wetterin, jakt- och viltexpert, LRF.
Anders Wetterin, jakt- och viltexpert, LRF. FOTO: ANN LINDÉN

– Allt är inte bra. Men redan nu kan sägas att Naturvårdsverket har tagit sitt arbete på stort allvar och förslagen är i rätt riktning. Dagens verklighet med stora stammar av många viltarter ger svåra skador av vilt i jord- och skogsbruk, säger Anders Wetterin, LRFs jakt- och viltexpert.

LRFs medverkan har burit frukt

Bland de förslag till nya jakttider som Naturvårdsverket nu har presenterat rör flera ändringar klövvilt. De viktigaste ändringarna för jord- och skogsbruk är en utökad jakt på dovhjort, lång allmän jakttid på kronhjortshind och -kalv och att skrivelsen tas bort som handlar om fredning av vildsvinssugga som åtföljs av smågrisar.

– Det är glädjande att flera av förslagen är identiska med LRFs egna förslag. Det har gett resultat att LRF har deltagit i verkets beredningsgrupp för jakttidsarbetet, säger Anders Wettering.

Har ett flerartsperspektiv

Naturvårdsverket skriver att man försökt ha ett flerartsperspektiv på jakttiderna. ”Ett sådant exempel handlar om att få jakttiderna på hjort och älg att sammanfalla så långt det går utifrån de olika klövviltens reproduktionsperioder. De preliminära förslagen möjliggör på så sätt att flera arter kan jagas samtidigt exempelvis under perioden som hund tillåts förfölja viltet.”.

Att man generellt i landet inte uppfyller avskjutningsmålen för älg bidrar till de stora betesskadorna på tallungskog som finns i de flesta av landets älgförvaltningsområden.

”Jakttider för älg bör därför vara så långa som de biologiska ramarna medger”, skriver Naturvårdsverket, och forsätter: "Naturvårdsverkets förslag är att jakttiderna för älg fastställs till en fast start- och sluttidpunkt och att länsstyrelsens möjlighet att besluta om uppehåll tas bort. Naturvårdsverket föreslår att länsstyrelsernas möjlighet att besluta om att jakt endast får bedrivas på vuxen älg av visst kön eller efter kalv en viss del av jakttiden inom licensområden tas bort”.

Senarelagd jaktstart

Genom att ändra dagen för jaktstarten från den första måndagen i september till den 1 september hoppas man nå en högre avskjutning.

”Att starta älgjakten den 1 september istället för den första måndagen i september i de norra delarna av landet innebär att jaktstarten tidigareläggs med 0–6 dagar. På så sätt kan antalet jaktdagar i genomsnitt öka något i början av jakten”.

Att starta tidigare i södra Sverige motiveras med att den 1 oktober sammanfaller med tidpunkten för jakt- och jaktträning med hund som förföljer rådjur och hjort.

Synpunkter på de preliminära förslagen ska ha kommit in senast den 16 februari 2020. Efter remissbehandling går förslagen till regeringen för beslut och ändringarna blir troligen beslutade 2021.

Här kan du läsa Naturvårdsverkets Jakttidsöversyn.

LÄS MER: ”Låt jakt vara enkel och effektiv”