Nytt fall av älgsjukdom i Norrbotten

Ännu ett fall av avmagringssjuka, CWD, har upptäckts i norra Sverige.

Älg, dock inte smittad av CWD.
Älg, dock inte smittad av CWD. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Ett nytt fall av avmagringssjuka, även känd som CWD (chronic wasting disease), har upptäckts hos en älgko i Norrbotten, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Första i mars

Det första fallet av sjukdomen i Sverige upptäcktes i mars. I båda fall har det rört sig om äldre älgkor i Norrbottens län. Även i Norge och Finland har liknande fall upptäckts.

– Det är viktigt att påpeka att det här inte är en enskild sjukdom, utan den finns i flera varianter. Det är väldigt komplext, säger Maria Nöremark, epidemiolog vid SVA.

Läs mer: CWD misstänks hos älg i Norrland

Olika former

Sjukdomen orsakas av förändringar hos så kallade prionproteiner i älgkroppen, och ger bland annat avmagring och beteendeförändringar. Den kan uppträda i smittsamma former och former som tycks mindre – eller inte alls – smittsamma.

Hondjur drabbas

I Nordamerika har sjukdomen varit känd sedan sent 1960-tal, och i Norge upptäcktes en smittsam form hos vildrenar i området Nordfjella 2016.

– Den smittsamma varianten, som den man nu bekämpar i Nordnorge, kan på lång sikt få väldigt negativa konsekvenser, säger Nöremark.

Äldre hondjur

De fall hos älgar som hittills upptäckts i Norge och Sverige har uteslutande drabbat äldre hondjur.

– Det kan röra sig om åldersförändringar i och med att hondjur oftast blir äldre än handjur, men vi vet inte säkert ännu, säger Nöremark och fortsätter:

– Att alla fall upptäckts hos gamla djur och att prioner påvisats i hjärnan, men inte i andra delar av kroppen, stödjer teorin om att det kan röra sig om en åldersförändring. Man har inte upptäckt något fall hos handjur, men det kan inte uteslutas att de kan drabbas.

Låg risk

Att sjukdomen kan vara överförbar till människor kan inte heller uteslutas – men risken bedöms vara mycket låg.

– Rekommendationen är att inte äta kött från djur som testat positivt, men hittills har inget fall hos människor konstaterats – inte heller i Nordamerika där sjukdomen funnits länge, säger Nöremark.

Läs mer: Efterlysning: En huvudlös älgkropp