Ökad vinst för Moelven

Den norska träindustrikoncernen Moleven, med flera produktionsenheter i Västsverige, ökade rörelsevinsten under första halvåret i år jämört med förra året.

Moleven Dalaträ i Mockfjärd, Dalarna.
Moleven Dalaträ i Mockfjärd, Dalarna.

Rörelsevinsten uppgick till 258 miljoner norska kronor under det första halvåret, vilket var 53 miljoner bättre än motsvarande period i fjol. Omsättningen under perioden uppgick till 5 619 miljoner norska kronor (5 535).

Sämre andra kvartalet

Under årets andra kvartal uppgick rörelsevinsten till 156 miljoner (175). Nedgången förklaras delvis av säsongsmässiga variationer. Omsättningen under kvartalet uppgick till 2 942 miljoner (2 930).

God efterfrågan

Moelvens rapporterar en god efterfrågan på industriträ på den internationella marknaden. Leveranserna till Nordafrika och Asien minskade dock något, bland annat till följd av svårigheter med sjötransporter.

– För koncernen som helhet förväntas rörelseintäkterna och rörelseresultatet öka något under helåret 2017. Programmet för driftsförbättring och strukturering av koncernen i enlighet med den långsiktiga strategiplanen fortsätter med hög intensitet och kommer att bidra till fortsatt ökad lönsamhet i den underliggande driften, säger Molevens koncernchef Morten Kristiansen i en skriftlig kommentar.