Ökad vinst för SCA

Skogsbolaget SCA hade ett bra 2018 med ökad nettoomsättning och kraftigt ökad vinst.

SCA har under 2018 slutfört utbyggnaden av massafabriken i Östrand, Timrå.
SCA har under 2018 slutfört utbyggnaden av massafabriken i Östrand, Timrå. FOTO: MICHAEL ENGMAN

Företagets bokslut för 2018 visar att SCA:s nettoomsättning ökade med 13 procent till 18 755 miljoner kronor jämfört med 16 664 miljoner för 2017. Försäljningen steg inom samtliga segment.

Men inte bara försäljningen ökade. SCA:s rörelseresultat för 2018 ökade kraftigt med 59 procent till 4 002 miljoner kronor. I sitt bokslut skriver SCA att året präglades av god efterfrågan och högre priser.

Utbyggnad klar

SCA har under 2018 slutfört utbyggnaden av massafabriken i Östrand. En investering på nästan åtta miljarder kronor som fördubblar produktionskapaciteten. Virkesleveranserna ökade under både tredje och fjärde kvartalet till följd av uppstarten av den utbyggda massafabriken.

Tack vare stort eget skogsinnehav har virkesförsörjningen till SCA:s industrier under året varit stabil, trots ovanligt besvärliga väderförhållanden.

Fjärde kvartalet

Se man till fjärde kvartalet 2018 steg nettoomsättningen med 16 procent till 4 926 miljoner kronor jämfört med 4 242 miljoner för samma period 2017. Försäljningstillväxten var främst relaterad till högre priser och positiva valutaeffekter.

Även resultatet förbättrades jämfört med motsvarande kvartal i 2017, med 45 procent till 1 143 miljoner kronor. SCA skriver att efterfrågan under fjärde kvartalet varit stabil med generellt oförändrade eller något lägre priser.

Läs hela rapporten här.

LÄS MER: Sjunkande resultat för Billerud Korsnäs

LÄS MER: Kraftig vinstökning i Sveaskog