Ökat intresse för skyddsbåge till ATV

Trots att människor dör på grund av vältande fyrhjulingar har skyddsbågar ännu inte slagit igenom. Men nu märker Sveriges ledande tillverkare av skyddsbågar ett ökat intresse.

Ulf Edlund på ATV-Bågen kör en fyrhjuling med skyddsbåge.
Ulf Edlund på ATV-Bågen kör en fyrhjuling med skyddsbåge. FOTO: ATV-BÅGEN

Varje år sker flera olyckor med vältande fyrhjulingar och mellan fem och tio personer dör i fyrhjulingsolyckor i Sverige. Ungefär hälften av dessa är vanligtvis arbetsrelaterade och i merparten av fallen beror olyckorna på att fyrhjulingarna har vält. Trots att flera olycksfall troligtvis skulle kunna undvikas med skyddsbåge har intresset från branschen länge varit svalt.

Attityd påverkar intresse

Björn Edlund på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har forskat om bland annat attityder till skyddsutrustning för ATV. När det gäller förarna av fyrhjulingar så visar forskningen att det finns några olika attityder som kan vara bidragande orsaker till branschens svala intresse.

– I en av våra studier kunde vi se en del intressanta förhållningssätt bland de som valt att inte skaffa skyddsbåge. En mindre del av förarna som helt enkelt inte tror på idén med skyddsbåge, samt en större del som är generellt positiva till skyddsbåge eller relativt neutrala men inte ser behovet för egen del, förklarar Björn Edlund.

Han fortsätter:

– Ofta eftersom de anser att vältningsolyckor främst är något som drabbar andra mer utsatta grupper eller tror att skyddsbåge skulle vara så hindrande att det inte för dem motiverar ett införskaffande trots potentiella positiva effekter på säkerheten.

Sålt över 1000 skyddsbågar

Det finns ett antal skyddsbågar på den svenska marknaden, bland annat de australiska Quadbar och ATV Lifeguard samt Dealy/GOES, som marknadsför en egen skyddsbåge för deras fyrhjulingar.

Intresset för skyddsbåge på fyrhjuling ökar även om motståndet i branschen fortfarande finns.
Intresset för skyddsbåge på fyrhjuling ökar även om motståndet i branschen fortfarande finns. FOTO: ATV-BÅGEN

Företaget ATV-bågen är den enda svensktillverkade skyddsbågen som är typgodkänd för ATV. Trots motståndet inom branschen har man på senare tid märkt av ett ökat intresse för skyddsbågar.

– Vi har märkt stor skillnad de senaste ett till två åren och det var inte så länge sedan vi passerade 1 000 sålda skyddsbågar, säger Ulf Edlund på ATV-Bågen.

Intresset för ATV-Bågens skyddsbågar finns nu också Finland, Norge, Danmark och Tyskland.

– Vi har sålt mycket till Finland. De verkar tänka på ett lite annat sätt där och i första hand bry sig om funktionen, säger Ulf Edlund.

Ingen klämrisk

En kritik som ofta framförs mot skyddsbågar är att man kan klämmas om man har båge på fyrhjulingen och den välter, men enligt Björn Edlund på SLU finns det inga studier som tyder på att det finns en sådan risk.

– Vi har också tagit fram ett paket med ryggstöd och midjebälte som förhindrar att föraren kan komma ur bågen ofrivilligt, berättar Ulf Edlund.

Kan krävas lagstiftning

För att skynda på utvecklingen i branschen mot större fokus på säkerhet skulle Ulf Edlund gärna se att det lagstiftas om skyddsbåge på fyrhjulingar.

– Det finns de som är rädda för att försäljningen av ATV ska gå ner om det blir lag på skyddsbåge, men jag tror det skulle bli precis tvärt om. Om fyrhjulingarna blev säkrare skulle ännu fler köpa, säger Ulf Edlund.

Forskaren Björn Edlund menar att även om det inte skulle vara helt enkelt med lagstiftning eftersom krav på fordonsutformning och lagstiftning måste harmoniseras med EU-lagstiftning så kanske lagstiftning skulle vara det som krävs för att skapa en förändring i attityden kring skyddsbåge bland ATV förare.

– En annan åtgärd som potentiell skull kunna bidra till en förändring i synen på säkerhet bland fyrhjulingsförare i allmänhet är ett tydligt krav från Arbetsmiljöverket på skyddsbåge vid arbetsanvändning av fyrhjuling, säger han.