”Orimligt att enskilda drivs att stämma staten”

Den nyligen tillsatta äganderättsutredningen bör pröva rimligheten i att enskilda markägare ska behöva driva domstolsprocesser mot staten, skriver Land Skogsbruks ledarskribent.

Pär Fornling skriver ledare i Land Skogsbruk.
Pär Fornling skriver ledare i Land Skogsbruk.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det känns inte rätt att lägga ytterligare sten på bördan. Agneta Ögren, som leder utredningen om äganderätten, har redan en enormt omfattande uppgift.

Direktiven till utredningen lyfter fram gränslöst många brännande frågor. Mycket handlar om rätten till ersättning när brukningsrätten inskränks. Hon förväntas också komma med förslag om nya former av frivilligt naturskydd. Dessutom handlar det om att tydliggöra de motstridiga miljömålen om skog för att mota klimatförändringen och skog för biologisk mångfald. Och inte minst öka förtroendet mellan skogsägare och myndigheter.

Lyckas hon landa i närheten av intentionerna i direktivet är det ett jättekliv framåt!

Det handlar om att på ett år sopa undan konflikter och problem vilka byggts upp under många år. Man kunde förväntat sig att exempelvis det "Nationella skogsprogrammet" levererat lösningar vid det här laget, men det är fortfarande kvar i startblocket efter nästan nio år. Programmet är ungefär lika vitalt som Mothy Pythons döda papegoja.

Om vi, trots den redan stora arbetsbördan, har möjlighet att skicka med en sak till utredningen är det följande: Gör regler och lagar begripliga och om gränserna likväl måste prövas i domstol är det orimligt att enskilda markägare ska fungera som försökskaniner genom att driva processer mot staten. Det är två parter med helt olika styrka. Det behövs någon form av rättskydd och kanske kan gränserna prövas mot staten självt, som ju också är markägare.

För att något lätta arbetsbördan kan annat kanske skalas bort. Hanteringen av fjällnära skog skulle bli enklare om den betraktades som all annan skog. Markägare gör en anmälan om avverkning och myndigheten får komma med invändningar om det anses befogat.

Och nyckelbiotoperna har kanske nått vägs ände. Frågan är fullständigt fastlåst. Kanske är det läge att börja om och låta inventeringarna bli en del av den kartläggning av skogen som görs med laserscanning. Det är förstås bra att veta hur skogarna och naturmiljöerna ser ut, men det kan göras på flera sätt. Det är inte nödvändigt att ha kvar begreppet nyckelbiotoper och låsningen till certifieringen.

Hur var det nu den märklige filosofen Lutwig Wittgenstein formulerade saken. Problemen ska inte lösas de ska upplösas.

Agneta Ögren har mycket att lösa upp.

LÄS MER: ”Äntligen ska äganderätten utredas”