Ovanligt stor osäkerhet för skogsägare

På längre sikt finns det inte någon tvekan om att efterfrågan på massaved är stor. Men det är fortfarande stor osäkerhet om betalningsförmågan för biobränslen, skriver Knut Persson.

Osäkerheten är just nu stor för skogsägarna, skriver Land Skogsbruks Knut Persson.
Osäkerheten är just nu stor för skogsägarna, skriver Land Skogsbruks Knut Persson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Skogen har sin egen takt. Årstiderna kommer och går och skogen byter ständigt skepnad. Men för att med ögat kunna se att träden har växt behöver man vara borta från skogen några år.

Lugnet och stillheten i skogen har inte någon motsvarighet i världen som styr förutsättningarna för skogsbruket. Tvärtom händer det just nu mycket, men det är svårt att förstå vad det betyder på lite längre sikt.

Låt oss börja med skogspolitiken. 16 rader i januariöverenskommelsen med titeln värna och stärk den privata äganderätten till skogen gav en tydlig ny inriktning av politiken. Efter att skogsutredningens 1 296 sidor har presenterats är bilden betydligt mer otydlig.

Förhoppningsvis använder regeringen och samarbetspartierna de delar som innebär en förbättring, avstår från försämringarna och startar nya utredningar kring det som fattas. Men det är svårt att se hur man ska hinna få fram allt underlag som krävs för att regeringen ska kunna lägga en heltäckande proposition före valet. Och frågan är naturligtvis också om regeringen med miljöpartiet som bromskloss vill göra det.

I förra veckans partiledardebatt försäkrade Centerns partiledare Annie Lööf att januariöverenskommelsen ska genomföras och att hon inte tänker omförhandla den. Trots det finns det tyvärr fortsatt en stor osäkerhet om den framtida skogspolitiken.

Skogsindustrin har överlag klarat pandemin bra. Men den långsiktiga trenden med mindre efterfrågan på tidningspapper har gått mycket snabbare befarat. Flera pappersbruk ställs nu om till massaproduktion.

Det är rimligt att tro att den totala papperskonsumtionen inte kommer att minska eftersom användningen av andra typer av papper ökar. Men pandemin innebär en extrem lågkonjunktur och priset på pappersmassa är svagt. Så kortsiktigt försämras lönsamheten för industrin och skogsägarna får lägre pris på massaved.

På lite längre sikt finns det inte någon tvekan om att efterfrågan på massaved är stor. En del kan komma att användas till produktion av biobränsle, men det är fortfarande stor osäkerhet om vilken betalningsförmåga biobränslena kommer att ha. Det är en sak att räkna med låga priser för grot och en annan att kunna betala normala vedpriser.

Så det är ovanligt stor osäkert även om hur virkespriserna kommer att utvecklas.

LÄS MER: För mycket energi stannar i skogen

LÄS MER: Biobränsle ska värma växthusen